“หมอทวีศิลป์”ถกแผนฉีดวัคซีนเดือนต.ค. พิจารณาปรับสีพื้นที่

“หมอทวีศิลป์” เผยที่ประชุมศบค.บ่ายนี้ถกแผนฉีดวัคซีนเดือนต.ค.-พิจารณาปรับสีพื้นที่

วันนี้ นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 หรือ ศบค. เปิดเผยวาระการประชุมศบค.ชุดใหญ่ในช่วงบ่ายวันนี้ว่า มีประเด็นสำคัญพิจารณาอยู่ 2-3 เรื่องคือ 1.การให้บริการวัคซีน ซึ่งแบ่งเป็น 2 เรื่องย่อย ประกอบด้วย แผนการให้วัคซีนในเดือน ตุลาคม และ แนวทางการฉีดวัคซีนในเด็ก โดยกระทรวงสาธารณสุขจะนำเสนอทิศทางด้านนี้ และขออนุมัติแผนการดำเนินการ 2.การปรับมาตรการควบคุมโรคโควิด-19 และระดับสีของพื้นที่ สถานการณ์ย่อยในพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร จะคงไว้หรือไม่ เนื่องจากครบ 2 สัปดาห์ที่มีการผ่อนคลายมาตรการ กระทรวงสาธาณณสุขจะนำเสนอต่อที่ประชุม และคณะกรรมการจะเป็นผู้ติดสิน