โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อยังแตะหลักหมื่น ผู้เสียชีวิตลดลง

โควิดวันนี้ ยอดผู้ติดเชื้อยังแตะหลักหมื่น ผู้เสียชีวิตลดลง
ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 รวม 14,403 ราย จำแนกเป็น ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังฯ 12,770 ราย ผู้ป่วยจากการค้นหาเชิงรุก 1,275 ราย ผู้ป่วยภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 341 ราย ผู้ป่วยมาจากต่างประเทศ 17 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,324,090 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 15,610 ราย หายป่วยสะสม 1,169,965 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 141,642 ราย เสียชีวิต 189 ราย
1009