คปภ. เปิดศูนย์ร้องเรียนประกันภัย สำหรับผู้ที่ทำประกัน covid-19 แล้วไม่ได้รับค่าเคลม!

คปภ. เปิดศูนย์ร้องเรียนประกันภัย สำหรับผู้ที่ทำประกัน covid-19 แล้วไม่ได้รับค่าเคลม ยอมรับ ปชช.สนใจสมัครมาก แต่ระบบยังรองรับได้ไม่ทั่วถึง

ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย หรือ คปภ. เป็นประธานเปิดศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประกันภัยโควิด-19 สำนักงาน คปภ. เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้เอาประกันภัย ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบ กรณีบริษัทประกันภัย จ่ายเคลมประกันภัยโควิด-19 ล่าช้า

ดร.สุทธิพล เลขาธิการ คปภ. กล่าวว่า เวลานี้ ผู้เอาประกันภัยที่ได้รับผลกระทบ กรณีบริษัทประกันภัยจ่ายเคลมประกันภัยโควิด-19 ล่าช้า สำนักงาน คปภ. ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจประกันภัยและคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของประชาชนผู้เอาประกันภัย ได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนจากผลกระทบของประชาชนผู้เอาประกันภัย โดยได้ออก 7 มาตรการเร่งด่วน เพื่อกำกับดูแลบริษัทประกันภัยที่เสนอขายประกันภัยโควิด-19 พร้อมจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียนประกันภัยโควิด-19 โดยเฉพาะขึ้น โดยถือฤกษ์เปิดให้บริการในวันนี้ ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนา สำนักงาน คปภ. ครบ 14 ปี

สำหรับศูนย์รับเรื่องร้องเรียน กรณีบริษัทประกันภัยจ่ายเคลมประกันภัยโควิด-19 จะแยกจากการรับเรื่องร้องเรียนปกติ มีทีมรับเรื่องร้องเรียนดังนี้ ทีมรับเรื่องเจอจ่ายจบ ทีมรับเรื่องค่าชดเชยรายวัน ทีมรับเรื่องค่ารักษาพยาบาล และทีมรับเรื่องเกี่ยวกับประเด็นอื่น ๆ เพื่อให้บริการแบบครบวงจร

สำหรับสถิติเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ กรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 จนถึง วันที่ 3 กันยายน 2564 มีทั้งหมด 3,145 เรื่อง และประเด็นเรื่องร้องเรียนที่พบมากสุด คือ บริษัทประกันภัย ยังไม่ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยโควิด-19 แบบเจอจ่ายจบ