รายละเอียดผู้เสียชีวิตวันนี้ 228 ราย เศร้าพบอายุน้อยสุด 6 เดือน ดับคาบ้าน 1 ราย!

รายละเอียดผู้เสียชีวิตวันนี้ 228 ราย เศร้าอายุน้อยสุด 6 เดือน พบดับคาบ้าน 1 ราย!

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันพุธที่ 8 กันยายน 2564 รวม 14,176 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 13,670 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 506 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,293,656 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 16,769 ราย หายป่วยสะสม 1,138,938 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 142,644 ราย เสียชีวิต 228 ราย

5Gat1pa9 0809

สำหรับผู้เสียชีวิต 228 ราย เป็นเพศชาย 113 ราย เพศหญิง 115 ราย เป็นคนไทย 221 ราย , เมียนมา 3 ราย , จีน 2 ราย , ลาว 1 ราย และอังกฤษ 1 ราย อายุมากที่สุด 100 ปี อายุน้อยที่สุด 6 เดือน โดยเป็นกลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไป 165 ราย คิดเป็น 72% อายุน้อยกว่า 60 ปี มีโรคเรื้อรัง 42 ราย คิดเป็น 18% ไม่มีโรคเรื้อรัง 17 ราย คิดเป็น 8% โดยมีหญิงตั้งครรภ์ เสียชีวิต 1 รายที่ จ.ลพบุรี , เด็กเล็ก 3 ราย อายุ 0.5-2 ปีที่ จ.สระบุรี ในจำนวนนี้มีโรคประจำตัว 2 ราย , เสียชีวิตที่บ้าน 1 ราย ใน กทม. พบเชื้อหลังเสียชีวิต ไม่มีประวัติรับวัคซีน โดย กทม. ยังมีผู้เสียชีวิตสูงที่สุดวันนี้อยู่ที่ 50 ราย  

s7u29BRE 1