เผย 10จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม.ยังแตะหลักพัน

เผย 10จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม.ยังแตะหลักพัน

10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่สูงสุด

1.กรุงเทพมหานคร 3,691 ราย สะสม(1 เม.ย.-8 ก.ย.64) 309,071 ราย

2.สมุทรปราการ 955 ราย สะสม(1 เม.ย.-8 ก.ย.64) 89,179 ราย

3.ชลบุรี 846 ราย สะสม(1 เม.ย.-8 ก.ย.64) 69,167 ราย

4.สมุทรสาคร 641 ราย สะสม(1 เม.ย.-8 ก.ย.64) 80,426 ราย

5.ราชบุรี 528 ราย สะสม(1 เม.ย.-8 ก.ย.64) 21,085 ราย

6.ระยอง 473 ราย สะสม(1 เม.ย.-8 ก.ย.64) 21,271 ราย

7.พระนครศรีอยุธยา 388 ราย สะสม(1 เม.ย.-8 ก.ย.64) 22,925 ราย

8.สงขลา 369 ราย สะสม(1 เม.ย.-8 ก.ย.64) 21,242 ราย

9.นนทบุรี 362 ราย สะสม(1 เม.ย.-8 ก.ย.64) 46,611 ราย

10.นราธิวาส 332 ราย สะสม(1 เม.ย.-8 ก.ย.64) 15,536 ราย

1631084913311