เช็กเงื่อนไข! “นนท์พร้อม” เปิดลงทะเบียนฉีด “วัคซีนไฟเซอร์” เข็ม 2

เช็กเงื่อนไข! "นนท์พร้อม" เปิดลงทะเบียนฉีด "วัคซีนไฟเซอร์" เข็ม 2

8 กันยายน 2564 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี (สสจ.นนทบุรี) ได้แจ้งว่า นนท์ Pfizer Link เปิดลงทะเบียน Pfizer เข็ม 2 สำหรับผู้ที่ได้รับ AstraZeneca เข็ม 1 เท่านั้น (โปรดอ่านเงื่อนไขโดยละเอียด)
*** เงื่อนไข ***
-เฉพาะประชาชนที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนนทบุรีเท่านั้น (ต้องมีทะเบียนบ้านที่นนทบุรี หรือหนังสือรับรองการพักอาศัยอย่างน้อย 6 เดือน)
-ต้องฉีด AstraZeneca มาไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ และไม่เกิน 12 สัปดาห์ นับถึงวันฉีด Pfizer เป็นเข็ม 2 (ฉีด AZ เข็ม 1 ในช่วง 23/6/64 – 23/8/64)
-ไม่รับฉีดเป็น Pfizer เข็ม1 ทุกกรณี เนื่องจาก มีวัคซีนมีจำนวนจำกัด
ลงทะเบียนที่ https://ssjnonthaburi.moph.go.th/nontlink/
1. ลงทะเบียนกลุ่มเสี่ยง วันที่ 7-10 ก.ย. 64 (ภายในเวลา 20.00 น.)
-ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป (เกิดก่อน 15 ส.ค. 2504)
-หญิงตั้งครรภ์ (อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป)
-กลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเสี่ยง
1) โรคทางเดินหายใจเรื้อรัง
2) โรคหัวใจและหลอดเลือด
3) โรคไตวายเรื้อรัง
4) โรคหลอดเลือดสมอง
5) โรคมะเร็งทุกชนิด
6) โรคเบาหวาน
7) โรคอ้วน เพิ่มเติมโรคความดันโลหิตสูง และโรคทางพันธุกรรม)
2.ลงทะเบียนกลุ่มปกติ วันที่ 11-13 ก.ย. 64 (ภายในเวลา 20.00 น.)
สถานที่และวันนัดฉีดวัคซีน
Westgate Hall เซ็นทรัล เวสต์เกต วันที่ 15 และ 20 ก.ย. 64 วันละ 2,350 คน
MCC Hall เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน วันที่ 18 และ 19 ก.ย. 64 วันละ 5,000 คน

239980192 1767073910155992 1969596499482683756 n