“วุฒิสภา”ออกเอกสารแจง สั่งกลุ่มเสี่ยงสูงตรวจ ATK-กักตัว หลังพบลูกจ้างติดโควิดเสียชีวิต

“วุฒิสภา” ออกเอกสารแจง สั่งกลุ่มเสี่ยงสูงตรวจ ATK-กักตัว หลังพบ ลูกจ้างอาคารสถานที่สภาฯ ติดโควิดเสียชีวิต-ภรรยาขายก๋วยเตี๋ยวที่โรงอาหารส.ว. ให้บุคลากรสำนักเลขาวุฒิฯ ทำงานที่บ้านถึง 30 ก.ย.

เมื่อวันที่ 7 ก.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้ออกเอกสารชี้แจงกรณีที่นายธีรเดช ทินเที่ยง ลูกจ้างประจำฝ่ายอาคารสถานที่ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เสียชีวิตด้วยโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. ที่ผ่านมา ที่บ้านพักอาคารรัฐสภา ตึก 2 ชั้น 2 ว่า นายธีรเดชได้มาปฏิบัติงาน ที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค. – 3 ก.ย. ซึ่งในวันที่ 3 ก.ย. นายธีรเดชไม่ได้สวมแมสก์ ทั้งนี้นายธีรเดชได้ไปตรวจหาเชื้อในวันที่ 5 ก.ย. แต่ผลตรวจยืนยันว่าติดเชื้อนั้นออกมาในวันที่เสียชีวิต โดยมีผู้เกี่ยวข้องที่มีความเสี่ยงสูง คือภรรยาของผู้เสียชีวิต เปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวหมูในโรงอาหาร ชั้น 1 ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ภรรยาของนายธีรเดชได้มาขายก๋วยเตี๋ยวทุกวัน โดยหยุดขายไปตั้งแต่วันที่ 3 ก.ย. เนื่องจากติดธุระ และวันที่ 6 ก.ย. ได้ไปรับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 พบว่าเป็นผลบวก ซึ่งที่ผ่านมาไม่มีอาการแต่อย่างใด

สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา จึงได้ดำเนินการ ดังนี้ 1.ให้ผู้ขายอาหารในโรงอาหารบริเวณดังกล่าว ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุดตรวจแอนติเจน เทสต์ คิต (ATK) ทุกราย และแจ้งผลให้ทราบทันที 2.ให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่พักอาศัยที่บ้านพักอาคารรัฐสภา บริเวณชั้น 2 ใกล้เคียงกับห้องพักของผู้เสียชีวิต ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK ซึ่งมีจำนวน 1 ราย และแจ้งผลให้ทราบทันที โดยให้ปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน 3.ให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้สัมผัสกับผู้ขายอาหารร้านดังกล่าว ทำการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วย ATK และแจ้งผลให้ทราบทันที รวมถึงให้ปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วัน และ 4.สั่งปิดร้านอาหารในโรงอาหารทุกร้าน เป็นเวลา 14 วัน หรือจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ส่วนกรณีการประชุมร่วมกันของรัฐสภา ในที่ 10 ก.ย.จากการประสานเบื้องต้นกับสำนักรักษาความปลอดภัย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร พบว่าขณะนี้พบผู้ติดเชื้อโดยผลตรวจ ATK เป็นข้าราชการ จำนวน 4 ราย และพนักงานราชการ จำนวน 1 ราย ซึ่งปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่ (ช่างไฟฟ้า) ส่วนกลุ่มงานอาคารสถานที่ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ได้สั่งให้กักตัวและให้ปฏิบัติงานภายในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วันทุกราย และไม่มีความเกี่ยวข้องกับพนักงานบริการหรือผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประชุมร่วมกันของรัฐสภาแต่อย่างใด ทั้งนี้สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้สั่งการให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ปฏิบัติงานในที่พักอาศัย ตั้งแต่วันที่ 1-30 ก.ย. ยกเว้นผู้ต้องมาปฏิบัติภารกิจจำเป็นเร่งด่วน

S 12763165