ศธ.จ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครอง 2 พันบาทแล้ว กว่า 2.3 ล้านคน ตั้งเป้าจ่ายครบทุกคน 7 ก.ย.นี้!

ศธ.จ่ายเงินเยียวยาผู้ปกครอง 2 พันบาทแล้ว 2.3 ล้านคน ตั้งเป้าจ่ายครบทุกคน 7 ก.ย. เตือนเอกชนห้ามหักค่าป็นค่าเทอม

วันนี้ นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยขณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โรงเรียนวัดธรรมศาลา โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม และโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ จังหวัดนครปฐม เพื่อติดตามการดำเนินงานโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของผู้ปกครอง และนักเรียนในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รายละ 2,000 บาท โดย นางสาวตรีนุชกล่าวว่า ขณะนี้ทุกสังกัดได้จ่ายเงินที่รัฐบาลอนุมัติจ่ายเงินกว่า 22,000 ล้านบาท เพื่อเยียวยา ผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ทุกสังกัด รวมประมาณ 11 ล้านคน โดยผู้ปกครองสามารถเลือกได้ว่าจะรับเงินสด หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ซึ่งที่ผ่านมาพบอุปสรรคในการจ่ายอยู่เงินบ้าง เช่น ผู้ปกครองได้ทำการย้ายนักเรียนไปเรียนโรงเรียนอื่นในระหว่างที่รัฐบาลอนุมัติโครงการนี้ ทำให้ชื่อนักเรียนอาจจะไม่ได้อัพเดตตามการย้ายโรงเรียนของนักเรียน ดังนั้นโรงเรียนจะต้องประสานงานระหว่างกัน เพื่อให้เงินไปถึงผู้ปกครองโดยเร็วที่สุด ส่วนกระบวนการตรวจสอบว่าเงินส่งถึงผู้ปกครองจริงหรือไม่นั้น กระทรวงต้องดำเนินการตามระเบียบที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลังกำหนด ซึ่งต้องทำให้เรียบร้อย และโปร่งใสที่สุด

ทั้งนี้กระทรวงศึกษาธิการตั้งเป้าว่าเงินจะถึงมือผู้ปกครองทุกคนภายในวันที่ 7 กันยายน นี้ ขณะเดียวกันหากมีการตกหล่น นักเรียนไม่ได้รับเงินเยียวยา โรงเรียนต้องติดตามผู้ปกครองให้มารับเงินจำนวนดังกล่าว หรือหากการโอนเงินพบปัญหาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนต่างธนาคาร ผู้ปกครองก็สามารถติดต่อโรงเรียนเพื่อขอรับเป็นเงินสดได้ นอกจากนี้สถานศึกษาเอกชน ไม่สามารถหักเงินในจำนวนนี้ของนักเรียน ถึงแม้ผู้ปกครองจะค้างจ่ายค่าเทอมก็ตาม เพราะรัฐบาลต้องการส่งเงินจำนวนนี้ให้ถึงมือผู้ปกครองและนักเรียนทุกคน หากการโอนเงินพบปัญหาต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอนต่างธนาคาร ผู้ปกครองก็สามารถติดต่อโรงเรียนเพื่อขอรับเป็นเงินสดได้

ด้านนายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมหารหารศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า สพฐ. มีจำนวนโรงเรียน 28,987 แห่ง มีนักเรียน 6,225,658 คน ได้รับเงิน 12,451.316 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ สพฐ.ได้ส่งเงินให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั้ง 245 แห่งเรียบร้อยแล้ว จากข้อมูลเมื่อวันที่ 4 กันยายน ที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ได้โอนเงินให้โรงเรียน 90 เขต และยังไม่รายงานข้อมูล 155 เขต โดยโรงเรียนได้จ่ายเงินให้ผู้ปกครองไปแล้ว 2,313,784 คน เป็นเงินจำนวน 4,627.57 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ซึ่ง สพฐ.ได้โอนเงินลงไปให้เขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน2564 และวันที่ 2 เขตฯได้โอนเงินให้โรงเรียน และวันที่ 3 โรงเรียนก็ได้เริ่มจ่ายเงินให้ผู้ปกครอง