“รพ.วชิรพยาบาล” เปิดจองวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็ก 12 -18 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 – 8 ก.ย.64

"รพ.วชิรพยาบาล" เปิดจองวัคซีนไฟเซอร์ สำหรับเด็ก 12 -18 ปี ตั้งแต่วันที่ 6 - 8 ก.ย.64

วันที่ 6 กันยายน 2564 ทางด้าน เพจเฟซบุ๊ก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล โรงพยาบาลวชิรพยาบาล ออกมาประกาศว่า ในวันที่ 6 – 8 กันยายน 2564 จะเปิดให้เด็กอายุ 12-18 ปี (เกิดในปี พ.ศ. 2546 – 2552) ที่มีโรคเรื้อรังและอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร ลงทะเบียนจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ Pfizer เข็มที่ 1 โดยมีกำหนดการฉีดวัคซีนโควิด ในวันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 6

สำหรับเด็กหรือผู้ปกครองที่สนใจจะลงทะเบียนฉีดวัคซีนในครั้งนี้ สามารถตรวจสอบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขต่างๆได้ดังต่อไปนี้

เปิดลงทะเบียน วันที่ 6 – 8 กันยายน 2564 กำหนดการฉีดวัคซีน วันที่ 21 กันยายน 2564 เวลา 9.00 – 15.00 น. ณ อาคารทีปังกรรัศมีโชติ ชั้น 6

สำหรับ ช่องทางการลงทะเบียนและขั้นตอน ดำเนินการดังนี้ สแกน QR Code หรือ คลิกที่นี่

1

พร้อมส่งภาพถ่ายเป็นไฟล์แนบมาด้วย ดังนี้

  • 1. เอกสารระบุตัวบุคคล บัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้าน อย่างใดอย่างหนึ่ง
  • 2. เอกสารระบุการเจ็บป่วย เช่น ใบรับรองแพทย์ หรือใบนัดตรวจสถานพยาบาล หรือใบรับรองผู้พิการ หรือใบรับรองหรือเอกสารใด ๆ ที่ระบุว่า มีการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังตามเกณฑ์ที่กำหนด
  • 3. กรณีน้ำหนักเกินเกณฑ์มาตรฐาน ให้ส่งภาพถ่ายเด็กขณะชั่งน้ำหนัก พร้อมค่าน้ำหนักมาด้วย

ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ที่ส่งเอกสารครบถ้วนตามเงื่อนไข และเมื่อผ่านการตรวจสอบข้อมูล ทาง รพ. จะส่ง sms ไปยังเบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้ เมื่อท่านได้รับ sms จาก #VJReService ขอให้ลงทะเบียนผ่านลิงค์ เพื่อยืนยันเข้ารับบริการฉีดวัคซีนตามที่ รพ. กำหนด

 

ขอบคุณ : คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล