“เงินเยียวยา” 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มรอลุ้น! ครม.เคาะจ่ายให้ม.33 รอบ 2

"เงินเยียวยา" 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มรอลุ้น! ครม.เคาะจ่ายให้ม.33 รอบ 2

วันที่ 5 ก.ย. 64 น.ส.ลัดดา แซ่ลี้ โฆษกสำนักงานประกันสังคม (สปส.) เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ประกันตน มาตรา 33 ในพื้นที่สีแดงเข้ม 13 จังหวัด ในรอบที่ 2 ว่า ภายในวันที่ 7 กันยายนนี้ โดยกระทรวงแรงงานจะนำเรื่องดังกล่าวเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขอพิจารณาอนุมัติกรอบวงเงินให้กับผู้ประกันตนมาตรา 33 อีกคนละ 2,500 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับเงินที่จ่ายงวดแรกไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา คนละ 2,500 บาท ผู้ประกันตน มาตรา 33 จะได้เงินเยียวยารวมเป็นเงิน 5,000 บาท คาดว่าจะได้รับเงินเยียวยาหลังจากประชุม ครม.เสร็จสิ้น หรือภายในเดือนกันยายนนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับการเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา 33 คนละ 2,500 บาท ในรอบที่ 2 นั้น จะได้รับเฉพาะ 13 จังหวัดพื้นที่สีแดงเข้มตามประกาศ ศบค.เท่านั้น ทั้งนี้ เนื่องจากทั้ง 13 จังหวัดถูกสั่งปิดกิจการ/กิจกรรม หรือ ล็อกดาวน์ อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม-สิงหาคม เป็นเวลาประมาณ 2 เดือน ดังนั้น ในส่วนของผู้ประกันตน มาตรา 33 ในพื้นที่ 16 จังหวัดสีแดงเข้ม ที่เพิ่งถูกสั่งปิดกิจการ/กิจกรรม ทีหลังในช่วงเดือนสิงหาคม จึงไม่ได้สิทธิรับเงินเยียวยาในรอบที่ 2

ทั้งนี้ ในการจ่ายเยียวยาให้กับผู้ประกันตน มาตรา39 และมาตรา40 คนละ 5,000บาท จะใช้หลักเกณฑ์ดังกล่าวเช่นเดียวกัน คือ หากผู้ประกันตน มาตรา39และมาตรา40 ใน 13 จังหวัดสีแดงเข้ม จะได้รับเงินคนละ 5,000 บาท ครั้งที่ 2 ส่วนผู้ประกันตน มาตรา39และ มาตรา40 ใน 16จังหวัด จะไม่ได้สิทธิดังกล่าว

สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประกันตน มาตรา33 จำนวน 2,500 บาทต่อคน ผู้ประกันตนมาตรา39และมาตรา40 จำนวน 5,000 บาทต่อคน ใน 13จังหวัดสีแดงเข้ม ครั้งที่ 2 หลังจาก ครม.มีมติรับทราบแล้ว ขั้นตอนต่อไป กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง จะโอนเงินเข้าไปที่ สปส.เพื่อดำเนินการจ่ายให้กับผู้ประกันตนที่มีสิทธิโดยเร็วที่สุด แต่ไม่เกินเดือนกันยายนนี้แน่นอน ซึ่งจะเป็นการทยอยจ่ายเงินตามลำดับเลขที่บัตรประชาชนเช่นเดียวกับการจ่ายในครั้งแรก

สำหรับ 13จังหวัดสีแดงเข้ม ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี พระนครศรีอยุธยา นราธิวาส ปัตตานี ยะลาและสงขลา