เช็กด่วน! เปิดยอด 10 เขต กรุงเทพฯ ติดโควิดรายวันสูงสุด

เช็กด่วน! เปิดยอด 10 เขต กรุงเทพฯ ติดโควิดรายวันสูงสุด

วันที่ 5 กันยายน 2564 ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำนักอนามัย กทม. รายงานจำนวนผู้ป่วย “ตามแถลงศบค.” ประจำวันที่ 5 กันยายน 2564 ในพื้นที่ กทม. รวม 3,906 ราย โดยที่อยู่ขณะป่วยอยู่ในกทม. 3,438 ราย ที่อยู่ขณะป่วยอยู่ต่างจังหวัดเข้ารักษาในโรงพยาบาลในกทม. 468 ราย โดยจาก 50 เขต มี 10 อันดับเขตพบผู้ป่วยสูงสุด ดังนี้

  • อันดับ 1 เขตหลักสี่ 259 ราย
  • อันดับ 2 เขตจอมทอง 189 ราย
  • อันดับ 3 เขตบางแค 143 ราย
  • อันดับ 4 เขตบางซื่อ 126 ราย
  • อันดับ 5 เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 119 ราย
  • อันดับ 6 เขตธนบุรี 104 ราย
  • อันดับ 7 เขตประเวศ 97 ราย
  • อันดับ 8 เขตสายไหม 95 ราย
  • อันดับ 9 เขตบางคอแหลม 94 ราย
  • อันดับ 10 เขตหนองแขม 94 ราย

ขณะที่เขตที่พบผู้ป่วยน้อยที่สุด คือ เขตหนองจอก 14 ราย

1