“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” เปิดข้อมูลสรุปผลข้างเคียงฉีด “ซิโนฟาร์ม”

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เปิดข้อมูลสรุปผลข้างเคียงฉีด "ซิโนฟาร์ม"

วันที่ 5 กันยายน 2564 ทางด้าน ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รายงานผลข้างเคียงการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม จากผู้รับวัคซีนโควิดจำนวน4,728,048 โดส แบ่งเป็นดังนี้

อาการไม่พึงประสงค์ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

  • 1.ปวดศีรษะ 0.72%
  • 2.ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.56%
  • 3.เหนื่อย เพลีย 0.51%
  • 4.ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.49%
  • 5.อาการไข้ 0.48%

ผู้รับวัคซีน เข็มที่ 2 จำนวน 1,680,871 ราย พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์ ดังนี้

• day 0 (ขณะสังเกตอาการ) 0.11% = 1,806 ราย

• day 1 (หลังฉีดวัคซีน 1 วัน) 0.35% = 5,840 ราย

• day 7 (หลังฉีดวัคซีน 7 วัน) 0.18% = 3,059 ราย

อาการไม่พึงประสงค์ ที่พบมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่

1.ปวดศีรษะ 0.29%

2.ปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีด 0.25%

3.ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ 0.24%

4.เหนื่อย เพลีย 0.21%

5.อาการไข้ 0.20%

หมายเหตุ
ราชวิทยาลัยฯ ได้รับรายงานผู้เสียชีวิตสะสม 1๐ ราย พบว่าเสียชีวิตจากติดเชื้อโควิด 2  ราย กล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือด 2 ราย หัวใจล้มเหลว 2 ราย จากโรคประจำตัว 3 ราย จาก HIV ที่ไม่ได้รับการรักษา 1 ราย
สำหรับรายงานผู้มีอาการไม่พึงประสงค์รุนแรง 1๐ ราย สาเหตุจากมีภาวะเส้นเลือดในสมองตีบจากโรคประจำตัว ๓ ราย ภาวะเส้นเลือดสมองแตก 3 ราย ภาวะกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดเฉียบพลัน 1 ราย และภาวะแพ้วัคซีนรุนแรง 3 ราย
jo5CvM51 2
Cy8qIIAW 3