โควิดวันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,452 ราย สลดใจดับเพิ่ม 224 ราย

โควิดวันนี้ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 15,452 ราย สลดใจดับเพิ่ม 224 ราย

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 วันอาทิตย์ที่ 5 กันยายน 2564 รวม 15,452 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 14,984 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 468 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,251,671 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 18,257 ราย หายป่วยสะสม 1,088,148 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 152,105 ราย เสียชีวิต 224 ราย

udSHti0o 1