“ดร.เสรี”โพสต์ หยุดด้อยค่าวัคซีนซิโนแวค หวั่นกระทบสัมพันธ์ไทย-จีน

"ดร.เสรี"โพสต์ หยุดด้อยค่าวัคซีนซิโนแวค หวั่นกระทบสัมพันธ์ไทย-จีน

วันที่ 4 ก.ย.2564 ดร.เสรี วงษ์มณฑา บรรณาธิการบริหาร เพื่อวางกลยุทธ์สื่อสาร ศบค. โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ด้วยน้ำใจและไมตรีที่จีนมีให้คนไทย เป็นเรื่องที่คนไทยสามารถเข้าใจได้ด้วยความจริงเชิงประจักษ์ ทั้งความจริงเชิงวิทยาศาสตร์และความจริงทางสังคมและวัฒนธรรม สัมพันธไมตรีระหว่างไทยกับจีนมีมานานหลายทศวรรษ เป็นความสัมพันธ์ที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน และในยามที่ไทยต้องเผชิญกับวิกฤตโควิด จีนก็หยิบยื่นไมตรีให้ไทยอีกครั้ง เราได้วัคซีน Sinovac จากจีน ทั้งซื้อและได้รับบริจาคในปริมาณและในเวลาที่เราต้องการ เป็นผู้ผลิตที่ไม่กักตุนวัคซีน ด้วยความเข้าใจสถานการณ์โควิดในประเทศไทยเป็นอย่างดี

ดร.เสรี กล่าวว่า ประสิทธิภาพและความปลอดภัยของ Sinovac นั้นมีหลักฐานเชิงประจักษ์ ทั้งหลักฐานทางวิทยาศาสตร์จากการวิจัยในห้องปฏิบัติการ และหลักฐานตามความเป็นจริงของการใช้ในหลายประเทศ ประเทศจีนสามารถเอาชนะโควิดได้ด้วยวัคซีนของจีนเองที่ผลิตในประเทศ รวมทั้ง Sinovac เรื่องนี้เป็นความจริงเชิงประจักษ์ที่ชัดเจน ไม่มีใครปฏิเสธได้ แต่ด้วยอคติและความพยายามที่จะด้อยค่าการจัดหาวัคซีนของรัฐบาลไทย จึงมีคนไทยกลุ่มหนึ่งด้อยค่า Sinovac ซึ่งเป็นวัคซีนที่ผลิตในประเทศจีน ปฏิเสธความจริงเชิงประจักษ์

ดร.เสรี กล่าวอีกว่า เป้าหมายทางการเมือง ทำให้ฝ่ายตรงกันข้ามรัฐบาลลืมคำพังเพยไทยที่บอกว่า “หยิกเล็บก็เจ็บเนื้อ” ในขณะที่พวกเขาด้อยค่า Sinovac เพื่อด้อยค่ารัฐบาล เขากำลังทำลายสัมพันธไมตรี ไทย-จีน ที่มีมานาน ถ้าเขาไล่นายกฯได้สำเร็จ อาจจะมีปัญญาหานายกฯคนใหม่ได้ภายในเวลาไม่กี่วัน แต่จะมีปัญญารักษาสัมพันธไมตรี ไทย-จีนให้เหมือนเดิมหรือไม่ พวกเขาคงไม่เคยคิด พวกเขาไม่ลดละการด้อยค่า Sinovac ทั้งนอกสภา ในสภา ไม่ยอมเข้าใจ ไม่ยอมรับผลการวิจัยการฉีดไขว้ระหว่าง Sinovac กับ Astra Zeneca ที่หมอผู้เชี่ยวชาญทำการวิจัยเห็นผลลัพธ์ที่ดี

ดร.เสรี กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ยังต้องการกล่าวหาว่าการซื้อ Sinovsc มีเงินทอน การกล่าวหาเช่นนี้ไม่ใช่การกล่าวหานักการเมืองหรือข้าราชการไทยเท่านั้น แต่เป็นการกล่าวหาจีนด้วย การที่สถานทูตจีนต้องออกแถลงการณ์ที่แสดงความผิดหวังกับการที่มีคนไทยบางกลุ่ม บางคนด้อยค่า Sinovac จนมองไม่เห็นความปรารถนาดีที่จีนมีต่อไทยนั้น เพราะคงทนไม่ไหวแล้วจริงๆ จึงต้องออกมาพูด ก็ไม่รู้ว่าคนที่มีอคติ เพราะเป้าหมายทางการเมือง จะรู้สึกบ้างหรือไม่ว่าสิ่งที่ทำด้วยอคตินั้น มีผลกระทบที่เลวร้ายมากกว่าที่พวกเขาคิด มันไม่ใช่แค่ทำร้ายรัฐบาลไทย แต่ดูถูกน้ำใจของจีนด้วย

ดร.เสรี กล่าวด้วยว่า พวกเขาจะคิดได้แล้วหยุดพฤติกรรมการด้อยค่า Sinovac หรือไม่ หวังว่าคงมีสมองและสำนึกที่จะคิดได้และหยุดพฤติกรรมที่เป็นอันตรายต่อสัมพันธไมตรี ไทย-จีน อย่าเอาการเมืองมาเล่นกับเรื่องความเป็นความตายของประชาชนเลย ถ้าคิดจะล้มรัฐบาล เอาความจริงเชิงประจักษ์ในการบริหารงานที่ไม่ถูกต้องมาไล่รัฐบาลเถอะ อย่าใช้เรื่องด้อยค่า Sinovac เลย