“กทม.” ประกาศ “ร้านเสริมสวย” ต้องนัดล่วงหน้าก่อน และจำกัดเวลา

"กทม." ประกาศ "ร้านเสริมสวย" ต้องนัดล่วงหน้าก่อน และจำกัดเวลา

เนื่องจากศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศปก.ศบค.) ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับรายละเอียด เกี่ยวกับการเปิดดำเนินการของร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ในห้างสรรพสินค้าหรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน

เพื่อให้เป็นไปตามมติของศปก.ศบค.ดังกล่าว คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร มีมติเห็นชอบ ดังนี้
ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบกิจการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการโดยการให้บริการผ่านการนัดหมายและจำกัดเวลา การให้บริการในร้านไม่เกินรายละ 2 ชม. ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 3 – 30 ก.ย. 64 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

a7d234f1fc70d9a343c5d09287bd1cb0a4a168fbb0303969b9a8559bce698b21

a2022defd1c584c9945d9d95e015fd10e2d3034b66a77ceb451fe5d7e977dbee