อัปเดต10จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม.ยังพุ่งสูงต่อเนื่อง

อัปเดต10จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม.ยังพุ่งสูงต่อเนื่อง

วันที่ 3 ก.ย.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 14,653 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 14,397 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 256 ราย

หายป่วยกลับบ้าน 18,262 ราย หายป่วยสะสม 1,049,540 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเม.ย.2564 จำนวน 1,220,277 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 271 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 159,800 ราย

สำหรับ10จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุดมีดังนี้

1 กรุงเทพมหานคร 3428 ราย
2 สมุทรปราการ 1237 ราย
3 สมุทรสาคร 859 ราย
4 ชลบุรี 822 ราย
5 ระยอง 541 ราย
6 นราธิวาส 465 ราย
7 ราชบุรี 340 ราย
8 นครราชสีมา 283 ราย
9 สงขลา 279 ราย
10 นนทบุรี 278 ราย

S 11747457