ขสมก. เผยขยายเวลาเดินรถ – เพิ่มเที่ยววิ่ง แก้ปัญหาผู้ใช้บริการตกค้าง

ขสมก. เผยขยายเวลาเดินรถ - เพิ่มเที่ยววิ่ง แก้ปัญหาผู้ใช้บริการตกค้าง

2 กันยายน 2564 เพจBMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ ได้ระบุว่า ขสมก. ขยายเวลาเดินรถ – เพิ่มเที่ยววิ่ง แก้ไขปัญหาผู้ใช้บริการตกค้างในเส้นทาง
องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ปรับแผนการเดินรถโดยสาร เพื่อแก้ไขปัญหาผู้ใช้บริการตกค้างในเส้นทาง โดยปล่อยรถโดยสารคันสุดท้าย ออกจากท่าปลายทาง เวลา 21.00 น. รวมทั้ง เพิ่มเที่ยววิ่ง วันธรรมดา 22,000 เที่ยว/วัน และวันหยุดวันเสาร์ – วันอาทิตย์ 18,000 – 20,000 เที่ยว/วัน
นางพนิดา ทองสุข รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร รักษาการแทน ผู้อำนวยการองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด – 19) หรือ ศบค. มีมติผ่อนคลายกิจการกิจกรรมบางส่วน ให้สามารถดำเนินการได้ เช่น ร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า เป็นต้น ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 ส่งผลให้ประชาชน ออกมาใช้บริการระบบขนส่งสาธารณะเป็นจำนวนมาก ในส่วนของ ขสมก. ได้มีการจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการรถโดยสารประจำทางทุกคัน ไม่ให้เกินร้อยละ 75 ของความจุผู้ใช้บริการ ตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาต ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น รวมทั้ง ได้มีการเพิ่มเที่ยววิ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนผู้ใช้บริการที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เมื่อวันที่ 1 กันยายนที่ผ่านมา ปรากฏว่า สื่อมวลชนได้นำเสนอข่าว กรณี มีประชาชนผู้ใช้บริการจำนวนมาก ตกค้างในเส้นทาง ในช่วงเวลาประมาณ 20.00 น. ดังนั้น ขสมก. จึงได้มีการปรับแผนการเดินรถ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้
1. ขยายเวลาการปล่อยรถโดยสารคันสุดท้าย ออกจากท่าปลายทาง จากเดิม เวลา 20.00 น. เป็นเวลา 21.00 น. พร้อมปรับเพิ่มความถี่ ในช่วงการปล่อยรถ 3 คันสุดท้ายให้มีระยะห่างกัน 5 – 10 นาที ซึ่งรถโดยสาร 3 คันสุดท้าย จะติดป้ายข้อความบ่งชี้บริเวณหน้ารถโดยสาร ดังนี้
1.1 เหลือรถ 2 คันสุดท้าย
1.2 เหลือรถ 1 คันสุดท้าย
1.3 รถคันสุดท้าย
2. เพิ่มเที่ยววิ่งรถโดยสาร วันธรรมดา 22,000 เที่ยว/วัน วันเสาร์ – วันอาทิตย์ 18,000 – 20,000 เที่ยว/วัน หรือจัดเดินรถให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชนในแต่ละช่วงเวลา
3. ให้บริการรถโดยสาร ตั้งแต่เวลา 05.00 – 21.00 น. (เวลา 21.00 น. คือ เวลาที่รถโดยสารคันสุดท้าย ออกจากท่าปลายทาง) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเพิ่มความถี่ในการปล่อยรถ ช่วงเวลาเร่งด่วนเช้า (05.00 – 08.00 น.) และช่วงเวลาเร่งด่วนเย็นถึงเวลาก่อนรถโดยสารหยุดให้บริการ (16.00 – 22.00 น.) ให้มีระยะห่างกันไม่เกิน 5 – 10 นาที หรือจัดเดินรถ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้บริการของประชาชน
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งขณะใช้บริการรถโดยสาร นั่งหรือยืนตามจุดที่กำหนด กรณีผู้ใช้บริการเต็มจะต้องรอใช้บริการรถโดยสารคันถัดไป รวมทั้ง ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการ เตรียมตัวกลับบ้าน ก่อนเวลา 19.00 น. เพื่อลดความแออัดของผู้ใช้บริการบนรถโดยสาร ในช่วงเวลาก่อนรถโดยสารหยุดให้บริการ (21.00 – 22.00 น.) ซึ่งจะทำให้การดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมบนรถโดยสาร เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้บริการ สอบถามเส้นทางรถเมล์ หรือ แนะนำบริการได้ที่ www.bmta.co.th, facebook : BMTA องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ หรือ Call Center 1348 ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 05.00 – 22.00 น. เป็นต้นไป (ตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป ให้บริการตั้งแต่ เวลา 06.00 – 20.00 น.)