ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผู้ปกครองที่มีลูกหลานอายุ 12-17 ปี ลงทะเบียน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม!

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เชิญผู้ปกครองที่มีลูกหลานอายุ 12-17 ปี ลงทะเบียน ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม!

1 กันยายน 2564 ทางด้านเพจเฟซบุ๊ก โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ออกมาโพสต์ข้อความว่า

ขอเชิญผู้ปกครองที่มีบุตรหลานอายุระหว่าง 12-17 ปี แจ้งความประสงค์เข้าร่วม “โครงการระดับภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยภายหลังการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม BBIBP-CorV (Sinopharm)”

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการจะได้รับ การฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม 2 เข็ม เจาะเลือดเพื่อตรวจวัดระดับภูมิคุ้มกันก่อนและหลังการรับวัคซีน

เปิดรับแจ้งความประสงค์ตั้งแต่ วันที่ 1 – 5 กันยายน 2564 หรือจนกว่าเต็มจำนวน (รับจำนวนจำกัด 250 ราย) โดยกรอกข้อมูลผ่านทาง https://forms.gle/N3KEHLHxfWKXdcXF7 คุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก

 • อายุระหว่าง 12 ถึงน้อยกว่า 18 ปี
 • อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครหรือปริมณฑล
 • สะดวกเดินทางมารับวัคซีนครบทั้งสองเข็มและเจาะเลือดตามนัดหมายที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์
 • ไม่เคยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มาก่อน
 • ไม่เคยได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาก่อน
 • ไม่เคยได้รับวัคซีนชนิดอื่น (เช่น วัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่) ภายใน 2 สัปดาห์ก่อนเข้าร่วมโครงการวิจัย
 • ไม่มีประวัติแพ้วัคซีน หรือส่วนประกอบของสารที่อยู่ในวัคซีน
 • ไม่มีประวัติมีโรคประจำตัวก่อนเข้าร่วมโครงการ
 • ไม่เคยชัก หรือเป็นโรคลมชัก หรือมีประวัติเป็นโรคทางสมอง
 • ไม่มีพัฒนาการผิดปกติ
 • ไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์หรือให้นมบุตร
 • บุตรและผู้ปกครองตามกฎหมายสมัครใจลงนามเข้าร่วมโครงการ

** เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ทีมผู้วิจัยกำหนดเพื่อความปลอดภัยของเด็กที่เข้าร่วมโครงการวิจัย และอาจมีการร้องขอข้อมูลหรือหลักฐานประกอบอื่นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา **ขั้นตอนการนัดหมายโดยผู้เข้าร่วมโครงการจะต้องมาทั้งหมด 3 ครั้ง ดังนี้

 • ครั้งที่ 1 นัดหมายเจาะเลือดก่อนฉีดวัคซีน พร้อมเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มแรก
 • ครั้งที่ 2 นัดหมายเข้ารับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม เข็มที่สอง โดยนัดห่างจากวันแรก 21 วัน (+7วัน)
 • ครั้งที่ 3 นัดหมายเจาะเลือดหลังเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง ภายหลัง 1 เดือน
 • ทั้งนี้ จะมีการติดตามอาการเจ็บป่วย และอาการข้างเคียงภายหลังได้รับวัคซีนโดยตอบแบบสอบถามทุกวันที่ 1,7 และ 28 ภายหลังการรับวัคซีน

หมายเหตุ: ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ทางคณะผู้วิจัยจะติดต่อกลับไปยังผู้ปกครองภายในวันที่ 30 กันยายน 2564 เวลา 16.00 น. หากเลยวันที่กำหนดและท่านยังไม่ได้รับการติดต่อ แสดงว่าบุตรของท่านไม่ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นอาสาสมัครของโครงการ

2

ขอบคุณ : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์