โควิดวันนี้ พบติดเชื้อรายใหม่ 14,802 ราย ดับเพิ่ม 252 ราย

โควิดวันนี้ พบติดเชื้อรายใหม่ 14,802ราย ดับเพิ่ม 252ราย

วันที่ 1 ก.ย.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน เบื้องต้นมีผู้ป่วยใหม่ 14,802 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 14,585 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 217 ราย
หายป่วยกลับบ้าน 18,996 ราย หายป่วยสะสม 1,013,342 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเม.ย.2564 จำนวน 1,190,668 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 252 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 166,922 ราย ทั้งนี้ ศบค. จะแถลงรายละเอียดให้ทราบอีกครั้ง

1