บุคลากรด่านหน้าเมืองคอนเฮฉีดครบ 3 โดส 100 เปอร์เซ็นต์

บุคลากรด่านหน้าเมืองคอนเฮฉีดครบ 3 โดส 100 เปอร์เซ็นต์

วันนี้ (31 ส.ค. 64) ที่ห้องประชุมศรีวิชัย ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายไกรศร วิศิษฎ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช พร้อมนายไตรรัตน์ ไชยรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 57/2564 ในประเด็นสถานการณ์ในภาพรวมของจังหวัดในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาสถานการณ์การติดเชื้อเพิ่มมากขึ้น แต่ถ้าเปรียบเทียบจากจำนวนประชากรที่เรามีมากที่สุดในภาคใต้ จังหวัดนครศรีธรรมราชจะอยูในลำดับท้าย ๆ ของการติดเชื้อ

จังหวัดนครศรีธรรมราชได้หันมาขับเคลื่อนแพทย์แผนไทยและให้ลงไปในพื้นที่หมู่บ้านต่าง ๆ ค่อนข้างมาก มีการจัดตั้งเครือข่ายแผนแผนไทยในระดับตำบล และมีแผนที่จะให้เข้าไปขับเคลื่อนดูแลในพื้นที่สีแดง และสีเหลืองด้วย เพื่อให้ประชาชนได้ตื่นตัวมากขึ้นในหมู่ประชาชนทั่วไป ส่วนเรื่องการบริหารวัคซีนยอดรวมถึงวันนี้มีจำนวน 5 แสนโดส แยกเป็นการฉีดเข็มแรก 3 แสนโดส ที่เหลือเป็นเข็มที่ 2 ส่วนบุคลากรทางการแพทย์และ จนท.ด่านหน้า ได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 3 ครบ 100 เปอร์เซ็นต์แล้ว วัคซีนไฟเซอร์ส่วนที่เหลือคณะกรรมการวัคซีนได้ขออนุมัติเพื่อนำไปฉีดให้เด็กที่มีอายุ 12 – 18 ปี และผู้ป่วยเรื้อรัง เนื่องจากเป็นวัคซีนนิดเดียวในขณะนี้ที่สามารถฉีดในกลุ่มเด็ก อายุ 12-18 ปีได้ ดังนั้นจึงนำไปใช้ฉีดในกลุ่มนี้ก่อน รวมทั้งผู้ที่ป่วยเรื้อรัง นอกจากนั้นยังอนุมัติให้กลุ่มครูที่ยังตกค้างอยู่อีกประมาณ 500 คน ขณะที่ ดร.โจ กณพ เกตุชาติ นายกเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ได้ขออนุมัติให้แม่ค้าในตลาดเขตเทศบาลนคร นครศรีธรรมราช ซึ่งมีตลาด 19 แห่ง มีแม่ค้า พ่อค้ากว่า 4,400 ราย ซึ่งเทศบาลฯ ทำพาสปอร์ต ให้ร้านค้า และมีการสุ่มตรวจ ATK 10% ทุกสัปดาห์

23687240

23687241

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช กล่าวต่อไปอีกว่า ในขณะที่ทางฝ่ายการศึกษาเสนอขยายเวลาการเปิดเรียน ออกไปเป็นวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ส่วนการเปิดสอบพนักงานราชการของสาธารณสุขและของวัฒนธรรมจังหวัดก็ให้อยู่ภายใต้มาตรการควบคุมป้องกันโควิด และในส่วนของสโมสรฟุตบอลนครศรียูไนเต็ดที่ขออนุมัติเปิดทำการแข่งขัน ทางคณะกรรมการก็อนุมัติในหลักการไปแล้ว แต่ให้มีการตรวจสอบในกรณีนักเตะต่างชาติ นักเตะที่มาจากพื้นที่สีแดง ให้ดำเนินการตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และอนุมัติภายใต้เงื่อนไขการแข่งขันในระบบปิดก่อน จำกัดคนที่เราอนุญาตให้เข้าภายในสนามเท่านั้น ในเรื่องการปรับคำสั่งของคณะกรรมการ ฯก็จะปรับให้สอดคล้องกับคำสั่งของ สบค.ฉบับที่ 32 ซึ่งมีข้อสำคัญอยู่ 2 ข้อคือผ่อนคลายพื้นที่การรวมผู้คนจาก 20 คนก็ผ่อนคลายเป็น 50 คนได้ และในส่วนของการออกรายละเอียดของมาตรการของ สบค.ซึ่งคล้ายเป็นมาตรการครอบจักรวาลเราก็ต้องซักซ้อมเตรียมการให้ไปเป็นตามคำสั่ง สบค.ที่เพิ่งออกมาใหม่ต่อไป

ทั้งนี้ยอดสะสมตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 สิงหาคม 2564 จังหวัดนครศรีธรรมราช รวม 7,880 ราย รักษาหาย 6,322 ราย เสียชีวิตสะสม 60 ราย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ สำหรับวันที่ 31 สิงหาคม 2564 มี ยอดผู้ป่วยทั้งสิ้น 2,029 ราย เป็นผู้ป่วยในจังหวัด 1,464 คน รับจากต่างจังหวัด 565 คน สำหรับเตียง ยอด ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2564 มีจำนวน 3,135 เตียง ครองเตียง 1,599 เตียง ว่าง 1,536 เตียง.