“พญ.อรพรรณ์” เห็นด้วย หาก “ผอ.อภ.” ยื่น ป.ป.ช. ตรวจสอบ 2 นพ.

"พญ.อรพรรณ์" เห็นด้วย หาก "ผอ.อภ." ยื่น ป.ป.ช. ตรวจสอบ 2 นพ.

จากกรณีที่มีกระแสข่าวว่า นพ.วิฑูรย์ ด่านวิบูลย์ ผู้อํานวยการองค์การเภสัชกรรม ได้ยื่นคำร้องสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ร้องเรียนพฤติกรรมของ นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ประธานชมรมแพทย์ชนบทและเครือข่ายชมรมแพทย์ชนบท และ นพ.อารักษ์ วงศ์วรชาติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิชล ในฐานะ คณะทำงานกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขในระบบ หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กระทำผิดต่อพระราชบัญญัติ ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงาน ของรัฐ พ.ศ.2542 กรณีการจัดหาชุดตรวจสำหรับ COVID-19 ประเภท Antigen Test Kits จํานวน 8,500,000 ชุด นั้น

โดย ผู้สื่อข่าวพยายามติดต่อเพื่อสอบถามข้อเท็จจริงจาก นพ.วิฑูรย์ แต่ก็ไม่สามารถติดต่อเพื่อสอบถามรายละเอียดข้อเท็จจริงได้ ผู้สื่อข่าว จึงได้สอบถามกับ พญ.อรพรรณ์ เมธาดิลกกุล แพทย์เวชกรรมเชี่ยวชาญ นายกสมาคมแพทย์อาชีวเวชศาสตร์และสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า ตนก็เพิ่งทราบจากข่าว แต่มองว่า การที่ นพ.วิฑูรย์ จะมีการยื่นหนังสือให้ตรวจสอบ นพ.เกรียงศักดิ์ และ นพ.อารักษ์ ส่วนตัวเห็นด้วย แต่ข้อเรียกร้องในการตรวจสอบ ค่อนข้างจะเบาไปสักหน่อย แต่ก็ถือว่าเป็นการแสดงความจริงใจขององค์การเภสัชกรรม ซึ่งการที่ นพ.วิฑูรย์ ยื่นให้มีการตรวจสอบ หากพบว่าไม่เป็นจริง นพ.วิฑูรย์ ก็ต้องรับผิดชอบต่อการกระทำตามกฎหมาย อีกทั้ง ที่ผ่านมาทั้ง นพ.เกรียงศักดิ์ และ นพ.อารักษ์ ในฐานะ ประธานคณะทำงานของ สปสช. ก็ไม่มีอำนาจเข้ามาวางกำหนดกฎเกณฑ์ในการประมูลจัดซื้อ ATK ซึ่งตามหลักแล้ว สปสช. คือหน่วยงานที่มาจากกระทรวงสาธารณสุข ที่มี นายอนุทิน ชาญวีรกูล เป็นรัฐมนตรีเจ้ากระทรวง อีกทั้ง นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ก็อาจจะต้องเป็นอีก 1 คน ที่ต้องถูกตรวจสอบ เพราะ นพ.จเด็จ คือผู้ที่ประสานให้ทางโรงพยาบาลราชวิถี เพิ่มรายละเอียดสเปคในการประมูล ATK ทำให้การดำเนินงานเกิดความล่าช้า อีกทั้ง ตนเองมองว่า หากการตรวจสอบของ ป.ป.ช. สามารถตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ การประมูล ATK ในครั้งต่อไปจะราบรื่นและรวดเร็วมากกว่าครั้งแรก