เผยรายละเอียดผู้เสียชีวิตทั้ง 190 ราย พบกทม.สูงสุด

เผยรายละเอียดผู้เสียชีวิตทั้ง 190 ราย พบกทม.สูงสุด

วันที่ 31 ส.ค.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน พบผู้ป่วยใหม่ 14,666 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 14,362 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 304 ราย หายป่วยกลับบ้าน 19,245 ราย หายป่วยสะสม 994,346 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเม.ย.2564 จำนวน 1,175,866 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 190 ราย ผู้ป่วยกำลังรักษา 171,368 ราย

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 31 สิงหาคม 2564 จำนวน 190 ราย แยกเป็น เป็นชาย 112 ราย หญิง 78 ราย ค่ากลางอายุ 73 ปี(30-96 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 32 ราย เป็นผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป 121 ราย คิดเป็น 74 %

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค

ความดันโลหิตสูง (94)
-เบาหวาน (60)
-ไขมันในเลือดสูง (51)
-อ้วน (18)
-โรคไต (20)
-ติดเตียง (4)
-ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

ติดเชื้อในพื้นที่ 183 : คนรู้จัก 93 ราย ,ครอบครัว 9 ราย อาศัยในพื้นที่ระบาด 80 ราย อาชีพเสี่ยง 1 ราย

240773406 397185538566443 9143536421052055281 n