“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์” เผยขั้นตอนแจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้เข้ารับ “วัคซีนซิโนฟาร์ม” ทำได้ง่ายๆ 3 ขั้นตอน!

"ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์" เผยขั้นตอนแจ้งเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผู้เข้ารับ "วัคซีนซิโนฟาร์ม" ทำได้ง่ายๆ 3 ขั้นตอน!

วันที่ 31 สิงหาคม 2564 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนสิทธิ์ผู้เข้ารับวัคซีน สำหรับผู้จองวัคซีนซิโนฟาร์มรอบบุคคลธรรมดา โดยการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ทำได้เฉพาะผู้จองที่ยังไม่ได้เข้ารับวัคซีนซิโนฟาร์มทั้ง 2 โดสเท่านั้น (ผู้ที่ฉีดไปแล้ว 1 โดส จะเปลี่ยนเพียงโดสที่ 2 ไม่ได้) ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนสิทธิ์ได้ครั้งเดียว และไม่สามารถเปลี่ยนสถานที่ฉีดวัคซีนได้

สำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ มีด้วยกัน 3 ข้อดังต่อไปนี้

  1. 1.ผู้จองสิทธิ์เดิมทำการเปลี่ยนแปลงสิทธิ์ผ่านระบบ >>คลิกที่นี่ หรือ https://change-sinop.cra.ac.th
  2. 2.รอการพิจารณาอนุมัติ ไม่เกิน 1 วันทำการ (ระบบตัดเวลา 21.00 น.ของทุกวัน)
  3. 3.ผู้ได้รับสิทธิ์ใหม่สามารถเข้าระบบ CRA Sinop ในวันถัดไปตั้งแต่เวลา 08.00 น. ด้วย Username (เลขที่บัตรประชาชน) และ password (เบอร์โทรศัพท์ที่ลงทะเบียนไว้)

ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว

กรณีเลยวันนัดหมายเดิม ให้เลือกวันนัดใหม่กับโรงเพยาบาลเดิมที่ผู้จองสิทธิ์เดิมเลือกไว้

ทำแบบคัดกรองและใบยินยอมการฉีดวัคซีน เพื่อรับ QR Code นำไปฉีดวัคซีนต่อไป

ทั้งนี้กรุณาประสานยืนยันวัน-เวลานัดหมายการฉีดกับโรงพยาบาลปลายทางอีกครั้งก่อนเข้ารับบริการ

สำหรับผู้ที่ดำเนินการเปลี่ยนสิทธิ์ในระบบ https://change-sinop.cra.ac.th ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เป็นต้นมา ผู้ที่ได้รับอนุมัติการโอนสิทธิ์จะสามารถเข้าสู่ระบบ CRA Sinop เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนได้ในวันที่ 31 ส.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป

D6KVzlYv 2

ขอบคุณ : ศูนย์ข้อมูลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์