รายละเอียด ผู้เสียชีวิตวันนี้ 256 ราย พบดับคาบ้าน 1 ราย!

รายละเอียดผู้เสียชีวิตวันนี้ 256 ราย พบสิ้นใจคาบ้าน 1 ราย และมีหญิงท้องเสียชีวิตด้วย!

วันที่ 30 ส.ค.2564 ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ประจำวัน พบผู้ป่วยใหม่ 15,972 ราย จำแนกเป็นติดเชื้อใหม่ 15,692 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 280 ราย หายป่วยกลับบ้าน 17,281 ราย หายป่วยสะสม 974,418 ราย ยอดผู้ป่วยสะสมระลอกเดือนเม.ย.2564 จำนวน 1,161,200 ราย เสียชีวิตเพิ่ม 256 ราย

MvloHGDX 1

รายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย วันที่ 30 สิงหาคม 2564 จำนวน 256 ราย แยกเป็น เป็นชาย 137 ราย หญิง 119 ราย ค่ากลางอายุ 69 ปี(16-98 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 79 ราย เป็นกลุ่มเสี่ยง 608 รวมกันถึง 91% ได้แก่ อายุ 60 ปีขึ้นไป 179 ราย คิดเป็น 70 % และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 55 ราย คิดเป็น 21 % และหญิงตั้งครรภ์ 1 ราย คิดเป็น 0.4%

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค

  • ความดันโลหิตสูง (146)
  • เบาหวาน (109)
  • ไขมันในเลือดสูง (68)
  • อ้วน (41)
  • โรคไต (43)
  • ติดเตียง (5)

ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19 ติดเชื้อในพื้นที่ 246 : คนรู้จัก 123 ราย ,ครอบครัว 9 ราย อาศัย/ไปในพื้นที่ระบาด 112 ราย อาชีพเสี่ยง 2 ราย เสียชีวิตที่บ้าน 1 ราย ระหว่างนำส่ง 1 ราย

2