หมอธีระแนะ 4 ข้อ อย่าทำเด็ดขาด หลังคลายล็อกดาวน์ 1ก.ย.นี้ ถ้าไม่อยากเจอการระบาดที่หนักกว่าเดิม!

หมอธีระแนะ 4 ข้อ อย่าทำเด็ดขาด หลังคลายล็อกดาวน์ 1ก.ย.นี้ ถ้าไม่อยากเจอการระบาดที่หนักกว่าเดิม!

วันนี้ ( 30 ส.ค. 64 ) ศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ระบุถึงสถานการณ์โควิด-19 ของประเทศไทย ผ่านเฟซบุ๊กใจความว่า สถานการณ์ของไทยเรา หากรวมยอดติดเชื้อใหม่วันนี้ จะแซงเบลเยียมขึ้นเป็นอันดับ 29 ของโลกได้จำนวนเสียชีวิตเพิ่มเมื่อวานนี้ 264 คน สูงเป็นอันดับ 9 ของโลก หลังคลายล็อกดาวน์ 1 กันยายนนั้น ตามหลักวิชาการแล้วจะต้องมีผลกระทบเกิดขึ้นได้แน่นอน เพราะสถานการณ์ระบาดยังรุนแรง และเป็นไปอย่างต่อเนื่องสำหรับคำเตือนที่จะช่วยกันบอกต่อได้คือ

1. ขอให้ลด ละ เลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อแพร่เชื้อ

2. หากต้องพบปะกับคนอื่นเยอะ ใกล้ชิดสัมผัสกัน ไม่ได้ใส่หน้ากากขณะอยู่ในสถานที่ที่มีคนอื่นเยอะ แชร์ของกินของใช้กัน ถือว่าเสี่ยง และควรคอยสังเกตอาการ และตรวจคัดกรองโรคเป็นระยะด้วย

3. หากตัวเองเสี่ยง ขอให้ระวังนำพาเชื้อไปติดคนใกล้ชิดในบ้าน

4. แม้ฉีดวัคซีนแล้ว ก็ยังติดเชื้อได้ แพร่เชื้อได้ ป่วยได้ ตายได้ ดังนั้นต้องไม่ประมาท ยังต้องป้องกันตัวเสมอ

การกินดื่มในร้านอาหาร โรงอาหาร และศูนย์อาหารนั้น ต้องระมัดระวังมากๆ เพราะเป็นสถานการณ์ที่เราจะไม่ได้ใส่หน้ากาก เป็นระยะเวลานาน มีการพูดคุยกันเฮฮากัน มีโอกาสแชร์ของกินอุปกรณ์ของใช้กัน มีการจับต้องสิ่งของสาธารณะ และหากสถานที่นั้นเป็นระบบปิด เช่น ห้องแอร์ หรือระบายอากาศไม่ดี โอกาสที่จะเกิดการติดเชื้อแพร่เชื้อแก่กันและกันย่อมมีสูงหากจำเป็นต้องไปกิน ควรใช้เวลาสั้นๆ ไม่เกิน 15 นาที แยกของกินของใช้ไม่แชร์กัน เลือกร้านที่โปร่งโล่ง คนน้อยๆ แต่จะปลอดภัยกว่า ถ้าซื้อกลับระยะถัดจากนี้ไป ความใส่ใจต่อสุขภาพตนเอง หรือ Health conscious จะเป็นปัจจัยหลักเดียวที่จะช่วยให้ปลอดภัย และอยู่ในวิสัยที่จัดการควบคุมเองได้ ไม่ใช่แค่ตัวเราในฐานะประชาชน แต่หมายถึงคนทำงาน และเจ้าของกิจการต่างๆ ทุกประเภท