ทำเนียบฯเตรียมเปิดให้สื่อเข้าทำงานแล้ว จำกัดจำนวน-เข้มมาตรการ

เลขาธิการนายกฯ ออกประกาศ เปิดทำเนียบ ให้สื่อเข้าปฏิบัติหน้าที่ได้แล้ว แต่ยังจำกัดจำนวน คุมเข้มมาตรการ Universal Prevention เริ่ม 1 ก.ย.นี้

นายดิสทัต โหตระกิตย์ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลงนามในหนังสือ จากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง การอนุญาตสื่อมวลชนปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล ระบุว่า ตามที่ได้มีประกาศสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เรื่อง ขยายระยะเวลาการงดปฏิบัติหน้าที่ ภายในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล เนื่องจากกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ลงวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ให้สื่อมวลชนงดการปฏิบัติหน้าที่ภายในพื้นที่ทำเนียบรัฐบาล จนถึงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการผ่อนคลายการป้องกันควบคุมโรคฯ ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด- 19) (ศบค.) และเป็นการใช้มาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention)

ทั้งนี้สำนักเลขาธิการ นายกรัฐมนตรีจึงอนุญาตให้สื่อมวลชนกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ภายในทำเนียบรัฐบาล โดยยังคงจำกัดจำนวน สื่อมวลชนสถานีโทรทัศน์ สังกัดละ ๒ ทีม ทีมละ ๒ คน หนังสือพิมพ์ และสำนักข่าว สังกัดละ ๒ คน โดยเริ่ม ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

S 4794234