ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ภาพ “วัคซีนซิโนฟาร์ม” 2 ล้านโดส มาถึงไทยแล้ว!

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ภาพ "วัคซีนซิโนฟาร์ม" 9 ล้านโดส มาถึงไทยแล้ว!

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 แฟนเพจ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ภาพและข้อความว่า วัคซีนซิโนฟาร์มลอตที่ 7 จำนวน 2 ล้านโดส เดินทางมาถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประเทศไทยแล้ว รวมจำนวนวัคซีนซิโนฟาร์มที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วตั้งแต่ 20 มิ.ย. – 29 ส.ค. 2564 เป็นจำนวน 9 ล้านโดส. 

RmztuWQr 1

bygsmJOl 2

jUrAPeR8 3

5

 

QMgADxml 6

 

ขอบคุณ : โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์