รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดไฟเซอร์ 2 กลุ่มเสี่ยงเท่านั้น ย้ำไม่รับวอล์กอิน!

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เปิดลงทะเบียนฉีดไฟเซอร์ 2 กลุ่มเสี่ยงนี้เท่านั้น ย้ำไม่รับวอล์กอิน!

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 ทางด้าน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เชิญชวนผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ป่วยเด็ก อายุ 12-18 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค ลงทะเบียนรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชนิดเอ็มอาร์เอ็นเอ (mRNA) ของบริษัทไฟเซอร์ (Pfizer) สำหรับผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป และผู้ป่วยเด็กอายุ 12-18 ปี (เกิดในระหว่างปี พ.ศ.2546-2552) ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรคเท่านั้น สามารถลงทะเบียนเข้ารับการฉีดวัคซีนได้โดยแสกน QR Code หรือ https://chulapfizer.kcmh.or.th/ (อ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขก่อนลงทะเบียน)

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนแล้วให้นำหลักฐานการลงทะเบียนมาแสดงเพื่อเข้ารับบริการฉีดวัคซีนในวันที่ 31 ส.ค.64 ใช้แสดง ณ คลินิกบริการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยเตรียมหลักฐานเพื่อประกอบการเข้ารับบริการวัคซีน ดังนี้

  • ผู้ป่วยหญิงตั้งครรภ์ : สมุดฝากครรภ์
  • ผู้ป่วยเด็ก ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค : ใบรับรองแพทย์ หรือประวัติการรักษา

MJ7uTncG 1

หมายเหตุ :

*ขอสงวนสิทธิ์งดให้บริการสำหรับผู้ที่ walk-in หรือไม่ได้ลงทะเบียนผ่านระบบฯ

**ทางโรงพยาบาลฯขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการให้บริการวัคซีนสำหรับผู้ป่วยที่ไม่เข้าเกณฑ์ตามรายละเอียดดังกล่าว

สำหรับผู้ที่ไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ดังกล่าว ทางโรงพยาบาลจะขอนำแจ้งข่าวสารการเปิดให้บริการวัคซีนให้รับทราบในโอกาสต่อไป