ปภ. รายงานสถานการณ์อุทกภัย 4 จังหวัด ล่าสุดคลี่คลายลงแล้ว พร้อมเร่งช่วยผู้ประสบภัย

ปภ. รายงานสถานการณ์อุทกภัย 4 จังหวัด ล่าสุดคลี่คลายลงแล้ว พร้อมเร่งช่วยผู้ประสบภัย

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 เวลา 11.00 น. รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยใน 4 จังหวัด 4 อำเภอ6 ตำบล/เทศบาล 12 หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 14 หลัง ซึ่งปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย วางแผนฟื้นฟู และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไป กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.)รายงานในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมาเกิดอุทกภัยใน 4 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ปราจีนบุรี ระยอง และสิงห์บุรี รวม 4 อำเภอ/เทศบาล 12 หมู่บ้าน/ชุมชน บ้านเรือนประชาชนได้รับผลกระทบ 14 หลัง และถนน 3 สาย ไม่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิต

นครราชสีมา เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองนครราชสีมา ในเขตเทศบาลนครนครราชสีมา ประชาชนได้รับผลกระทบ 1 ชุมชน

ปราจีนบุรี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอกบินทร์บุรี ตำบลวังคะเคียน และตำบลนาแขม มีประชาชนได้รับผลกระทบ 5 หมู่บ้าน

ระยอง เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง ตำบลบ้างแลง และตำบาลนาตาขวัญ มีประชาชนได้รับผลกระทบ 5 หมู่บ้าน
สิงห์บุรี เกิดน้ำท่วมในพื้นที่อำเภอค่ายบางระจัน ตำบลท่าข้าม มีประชาชนได้รับผลกระทบ 1 หมู่บ้าน

ทั้งนี้จากหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้เกิดฝนตกหนัก โดยตั้งแต่วันที่ 27 -29 ส.ค. 64 ส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก ใน 7 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ปราจีนบุรี ชลบุรี ระยอง จันทบุรี สระแก้ว และ สิงห์บุรี รวม 13 อำเภอ 36 ตำบล 102 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย 311 ครัวเรือน ซึ่งปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหาย วางแผนฟื้นฟู และเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบต่อไป

ปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้ว ซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัย โดยสำรวจและประเมินความเสียหายเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ทั้งการชดเชยความเสียหายของบ้าน เรือนเป็นวัสดุก่อสร้างหรือจ่ายเงินช่วยเหลือตามความเหมาะสม ท้ายนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และ สายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง