“ดุสิตโพล” เผยประชาชนอยากเห็น ทุกคนได้รับวัคซีนครบ

"ดุสิตโพล" เผยประชาชนอยากเห็น ทุกคนได้รับวัคซีนครบ

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ความต้องการของคนไทยในยุคโควิด-19 กลุ่มตัวอย่าง 1,510 คน ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2564 พบว่า ความต้องการอันดับ 1 ของประชาชน ร้อยละ 84.12% ณ วันนี้ คือ การมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้ฉีดวัคซีนครบทุกคน 50.47% สิทธิในการถึงการรักษาพยาบาลอย่างเท่าเทียม เข้าถึงการรักษาโควิด-19

สำหรับคมต้องการขอประชาชนที่คิดว่าจะสมหวัง ประชาชน 67.44% เห็นว่าคือ การได้รับถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม 63.64% ช่วยเหลือค่าเล่าเรียน อุปกรณ์การเรียน ขณะที่ความต้องการของประชาชนที่คิดว่าน่าจะผิดหวัง 90.64% คิดว่า รัฐบาลจริงใจในการแก้ปัญหา ไม่เล่นเกมการเมือง ไม่ทุจริต

ด้านตัวช่วยที่ประชาชนอยากฝากความหวัง 68.39% มองว่าต้องฝากความหวังไว้ที่ตนเอง 53.80% ประชาชนด้วยกันเอง

d8YrfDKh 1