เผยข้อมูลผู้เสียชีวิตทั้ง 292ราย กทม.พุ่งถึง119ราย

เผยข้อมูลผู้เสียชีวิตทั้ง 292ราย กทม.พุ่งถึง119ราย

28 สิงหาคม 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์การติดเชื้อ COVID-19 ในประเทศว่า ผู้ป่วยรายใหม่ 17,984 ราย หายป่วยแล้ว 936,893 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,128,692 ราย  เสียชีวิตเพิ่ม 292 ราย เสียชีวิตสะสม 10,785 ราย ทั้งนี้ ข้อมูลสะสมตั้งแต่ปี 2563 หายป่วยแล้ว 964,319 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 1,157,555 ราย เสียชีวิตสะสม 10,879 ราย

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ – 27 สิงหาคม 2564 มีผู้รับวัคซีน สะสมทั้งหมด จำนวน 30,420,507 โดส วันที่ 27 สิงหาคม 2564 มีผู้รับการฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 จำนวน 547,128 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 361,284 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 7,326 ราย

สำหรับรายละเอียดผู้เสีนชีวิตทั้ง 292 รายนั้น กระจายทั่วประเทศ 46 จังหวัด เป็นชาย 157 ราย หญิง 135 ราย ชาวไทย 287 ราย เมียนมา 2 ราย กัมพูชา 2 ราย จีน 1 ราย อายุเฉลี่ย 24-100 ปี โดยในพื้นที่ กทม.ยังคงเสียชีวิตสูงสุดคือ 119 ราย  ส่วนจังหวัดอื่นๆ อาทิ สมุทรปราการ 18 ราย ปทุมธานี 16 ราย สมุทรสาคร 14 ราย  นครปฐม 10 ราย ปัตตานี 5 ราย นครราชสีมา 6 ราย อุบลราชธานี 3 ราย ตาก 5 ราย นครสวรรค์ 3 ราย สระบุรี 10 ราย ลพบุรี 10 ราย ราชบุรี 8 ราย สุพรรณบุรี 7 ราย เป็นต้น

Untitled 21630