อัปเดต 10 จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม.ยังพุ่งสูง ครองอันดับ1

อัปเดต 10 จังหวัดพบผู้ติดเชื้อสูงสุด กทม.ยังพุ่งสูง ครองอันดับ1

วันเสาร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 17,984 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 17,660 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 324 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,128,692 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 20,535 ราย หายป่วยสะสม 936,893 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 182,357 ราย เสียชีวิต 292 ราย

สำหรับ 10 จังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 สุงสุด มีดังนี้

1.กรุงเทพมหานคร 4,141 ราย ยอดติดเชื้อสะสม 267,995 ราย

2.สมุทรปราการ 1,432 ราย ยอดติดเชื้อสะสม 76,476 ราย

3.ชลบุรี 972 ราย ยอดติดเชื้อสะสม 60,171 ราย

4.สมุทรสาคร 910 ราย ยอดติดเชื้อสะสม 71,365 ราย

5.นครราชสีมา 566 ราย ยอดติดเชื้อสะสม 17,249 ราย

6.ราชบุรี 469 ราย ยอดติดเชื้อสะสม 15,769 ราย

7.ระยอง 449 ราย ยอดติดเชื้อสะสม 16,624 ราย

8.นนทบุรี 447 ราย ยอดติดเชื้อสะสม 42,621 ราย

9.สระบุรี 428 ราย ยอดติดเชื้อสะสม 17,987 ราย

10.ปทุมธานี 413 ราย ยอดติดเชื้อสะสม 30,999 ราย

1630129280066