“กรุงเทพโพลล์” เผยสำรวจคนไทยกังวลโควิด คาดปี 65 ทำวัคซีนทางเลือกได้

กรุงเทพโพลล์ เผย ปี 64 คนไทยมีความเสี่ยงด้านภัยธรรมชาติและโรคระบาดร้ายแรงมากที่สุด แนะรัฐบาลเร่งป้องกันโควิด19 เชื่อปีหน้าไทยสามารถผลิตวัคซีนโควิด-19 ใช้ได้

วันที่ 28 ส.ค. -“กรุงเทพโพลล์” มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ความเสี่ยงที่คนไทยต้องเผชิญในปี 2564 เป็นอย่างไร” จากประชาชนทั่วประเทศ 1,075 คน ระหว่างวันที่ 23-25 ส.ค.ที่ผ่านมา พบว่า ความเสี่ยงที่คนไทยต้องเผชิญในการดำเนินชีวิตประจำวันในปัจจุบัน ในภาพรวม 4.98 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน (เพิ่มขึ้นจากผลสำรวจปี 2563 0.11 คะแนน)

โดยด้านที่คนไทยมีความเสี่ยงมากที่สุด 7.62 คะแนนคือ ภัยธรรมชาติและโรคระบาดร้ายแรง เพิ่มขึ้น 1.83 คะแนน, ด้านค่าครองชีพและหนี้สิน 6.47 คะแนน เพิ่มขึ้น 0.62 คะแนน, ด้านการงานอาชีพ 5.57 คะแนน เพิ่มขึ้น 0.93, ด้านสุขภาพร่างกาย 5.43 เพิ่มขึ้น 0.20 และด้านสุขภาพจิตใจ 5.42 เพิ่มขึ้น 1.00

เมื่อถามว่า อยากให้รัฐแก้ปัญหาเร่งด่วนในเรื่องใด เพื่อลดความเสี่ยงให้กับประชาชน ร้อยละ 84.4 อยากให้แก้เรื่องการป้องกันโรคระบาดโควิด-19 การจัดหาวัคซีนทางเลือกให้ประชาชน, ร้อยละ 61.0 เรื่องค่าครองชีพที่สูงขึ้น สินค้าราคาแพงขึ้น, ร้อยละ 55.3 เรื่องผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยวของไทย

และเมื่อถามว่าเชื่อมั่นมากน้อยเพียงใดว่าประเทศไทยจะสามารถผลิตวัคซีนโควิด-19 (วัคซีน ChulaCov19 ชนิด mRNA เทียบเท่าไฟเซอร์) เพื่อเป็นวัคซีนทางเลือกใช้ป้องกันโควิด-19 ได้ ในปี 2565 พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 63.4 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 36.6 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

กรุงเทพโพลล์