ศปก.ศบค. เตรียมเสนอ ศบค.ชุดใหญ่พรุ่งนี้! คลายล็อก ร้านอาหารเปิดอีกครั้งนั่งกินในร้านได้ 50%

ศปก.ศบค.คลายล็อก “นั่งกินอาหารในร้านได้” 50% ของจำนวนที่นั่ง ร้านไม่ติดแอร์เปิดนั่ง 75% “ห้าง-เสริมสวย-นวดฝ่าเท้า-สวนสาธารณะ” เปิดบริการได้ ลดจังหวัดสีแดงเข้มเหลือ 18 จังหวัด คงเวลาเคอร์ฟิวส์เดิม ชงศบค.ชุดใหญ่พรุ่งนี้ เริ่มมาตรการผ่อนคลาย 1ก.ย.

เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (ศปก.ศบค.) โดยมี พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ(สมช.) ในฐานะผอ.ศปก.ศบค. เป็นประธาน ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์จังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) โดย 1.ร้านอาหารที่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศ หรือ เปิดแอร์อนุญาตนั่งรับประทานในร้านได้คิดเป็น 50 เปอร์เซ็นต์ของจำนวนที่นั่งในร้าน 2.ร้านอาหารที่ไม่มีการเปิดเครื่องปรับอากาศ หรือไม่เปิดแอร์ ให้นั่งได้ 75 เปอร์เซ็นต์ ของจำนวนที่นั่งในร้าน  ทั้งนี้ การเปิดให้ประชาชนนั่งรับประทานอาหารในร้าน โดยจะต้องฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มนั้น
ในที่ประชุมเห็นว่า เนื่องจากยังมีประชาชนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีน จึงต้องนำไปหารือในที่ประชุมใหญ่ศบค.ใหญ่อีกครั้ง

นอกจากนี้ ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมิวนิตี้มอลล์หรือสถานประกอบการอื่น ที่มีลักษณะคล้ายกัน ร้านสะดวกซื้อ ให้เปิดดำเนินการได้ตามปกติจนถึงเวลา 20.00 น. โดยผู้ให้บริการจะต้องปฏิบัติได้รับวัคซีน 2 เข็มแล้ว และจะต้องมีการตรวจคัดกรองด้วยชุด ATK  เป็นระยะและมีมาตรการเข้มผู้เข้าใช้บริการ

ขณะที่ร้านเสริมสวย หรือตัดผม ร้านนวด เปิดได้ตามปกติ แต่นวดได้เฉพาะฝ่าเท้า นอกจากนี้สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกาย ที่เป็นพื้นที่โล่งแจ้ง ยกเว้นฟิตเนส และอาคารในสถานศึกษา เปิดได้ตามปกติ แต่ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณา

รวมถึงที่ประชุมศปก.ศบค.ยังเห็นชอบลดจำนวนจังหวัดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) จาก 29 จังหวัดเหลือ 18 จังหวัด และเห็นชอบการรวมกลุ่มทำกิจกรรม ขยายเพิ่ม เดิมไม่เกิน 5 คน ขยายเป็น 25 คน

นอกจากนี้ จะเปิดบริการรถสาธารณะ โดยต้องจำกัดจำนวนผู้โดยสารไม่เกิน 75 เปอร์เซ็นต์และคนขับรถจะต้องได้รับวัคซีนแล้ว 2 เข็ม และเปิดให้เดินทางโดยเครื่องบิน ซึ่งผู้โดยสารจะต้องแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย 1 เข็ม หรือผลตรวจโควิด-19 ด้วย

ขณะเดียวกัน ยังผ่อนคลายให้ประชาชนสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ สำหรับประชาชนที่มีความจำเป็นเท่านั้น แต่ยังต้องขอความร่วมมือประชาชนงดเดินทางข้ามจังหวัดหากไม่มีความจำเป็น แต่ยังห้ามประชาชนออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 21.00-04.00 น.ของวันรุ่งขึ้นยังคงเดิม

ทั้งนี้ พล.อ.ณัฐพล จะนำเสนอการผ่อนคลายมาตรการดังกล่าว เข้าที่ประชุมศบค.ชุดใหญ่ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมในวันพรุ่งนี้ ( 27 ส.ค.) โดยมาตรการผ่อนคลายดังกล่าวจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.นี้เป็นต้นไป.