เผยรายละเอียดผู้เสียชีวิตทั้ง 229 ราย สุดเศร้าพบคร่าชีวิตเด็กวัย12 ขวบ1ราย

เผยรายละเอียดผู้เสียชีวิตทั้ง 229 ราย สุดเศร้าพบคร่าชีวิตเด็กวัย12 ขวบ1ราย

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม 2564 ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 รวม 18,501 ราย จำแนกเป็น ติดเชื้อใหม่ 18,362 ราย ติดเชื้อภายในเรือนจำ/ที่ต้องขัง 139 ราย ผู้ป่วยสะสม 1,092,006 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) หายป่วยกลับบ้าน 20,606 ราย หายป่วยสะสม 896,195 ราย (ตั้งแต่ 1 เมษายน) ผู้ป่วยกำลังรักษา 186,934 ราย เสียชีวิต 229 ราย

ศูนย์ข้อมูล COVID-19 เผยรายละเอียดผู้เสียชีวิตของประเทศไทย จำนวน 229 ราย แยกเป็น เป็นชาย 127 ราย หญิง 102 ราย ค่ากลางอายุ 65 ปี(12-97 ปี) อยู่ในกรุงเทพฯ 71 ราย เป็นกลุ่มเสี่ยง 607 รวมกันถึง 91% ได้แก่ อายุ 60 ปีขึ้นไป 151 ราย คิดเป็น 66 % และ 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง 57 ราย คิดเป็น 25 %

โรคประจำตัว/ปัจจัยเสี่ยงต่อความรุนแรงของโรค

ความดันโลหิตสูง (141)
เบาหวาน (92)
ไขมันในเลือดสูง (64)
อ้วน (12)
โรคไต (45)
ติดเตียง (8)
ปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรควิด-19

ติดเชื้อในพื้นที่ 215 : คนรู้จัก 66 ราย ,ครอบครัว 21 ราย อาศัย/ไปในพื้นที่ระบาด 126 ราย อาชีพเสี่ยง 2 ราย

เสียชีวิตที่บ้าน/ระหว่างนำส่ง 1 ราย

240637629 393905552227775 7155367377077967703 n