เช็กเลย! “ไทยร่วมใจ” เผยคิวนัดฉีดวัคซีนแอสตร้าฯเข็ม2 สำหรับคิวเดิมวันที่ 7-25 มิ.ย. 64

เช็กเลย! "ไทยร่วมใจ" เผยคิวนัดฉีดวัคซีนแอสตร้าฯเข็ม2 สำหรับคิวเดิมวันที่ 7-25 มิ.ย. 64

26 สิงหาคม 2564 เพจ “กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์” แจ้งกำหนดวันนัดหมายใหม่สำหรับผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จากวันนัดหมายเดิม 7-25 มิถุนายน 2564 ดังนี้

ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย แจ้งกำหนดการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 2 สำหรับคิวเดิมวันที่ 7-25 มิ.ย. 64
สำหรับผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน AstraZeneca เข็มที่ 1 ณ 25 จุดบริการฉีดวัคซีนนอกโรงพยาบาล ผ่านระบบลงทะเบียน “ไทยร่วมใจ” ดังนี้

ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 7-9 มิ.ย. 64 รับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 30 ส.ค. 64

ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 10-12 มิ.ย. 64 รับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 31 ส.ค. 64

ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 13-14 มิ.ย. 64 รับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 1 ก.ย. 64

ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 22-23 มิ.ย. 64 รับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 2 ก.ย. 64

ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 24 มิ.ย. 64 รับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 3 ก.ย. 64

ผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ในวันที่ 25 มิ.ย. 64 รับวัคซีนเข็มที่ 2 ในวันที่ 4 ก.ย. 64

ทั้งนี้ โปรดมารับบริการฉีดวัคซีนตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ได้นัดหมายเท่านั้น สามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ www.ไทยร่วมใจ .com หรือ แอป เป๋าตัง

237838683 3773461636086763 6632209584123269601 n