สธ.ยืนยัน “วัคซีนสูตรไขว้” ภูมิคุ้มกันมากกว่า ชี้ อาการข้างเคียงไม่ต่างจากสูตรปกติ

สธ.ยืนยัน "วัคซีนสูตรไขว้" ภูมิคุ้มกันมากกว่า ชี้ อาการข้างเคียงไม่ต่างจากสูตรปกติ

ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงภาพรวมการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19ว่า วานนี้ฉีดวัคซีนเพิ่มขึ้น 585,214 ทำให้มียอดการฉีดสะสมอยู่ที่ 28,197,659 โดส แบ่งเป็น ผู้ที่ได้รับเข็ม 1 รวม 21,231,498 ราย คิดเป็น 29.5% เข็มที่ 2 รวม 6,405,537 ราย คิดเป็น 8.9% เข็มที่ 3 จำนวน 560,624 ราย ซึ่งย้ำว่าวัคซีนช่วยลดการเสียชิวีต เห็นได้จากรายงานผู้เสียชีวิตแต่ละวัน จะพบว่าผู้เสียชีวิตที่ฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม นานเกิน 14 วัน มีน้อยมาก บางครั้งมีเพียง 1 ราย ถึง 2 ราย จากจำนวนผู้เสียชีวิตแต่ละวัน ดังนั้นแสดงว่าวัคซีนทุกตัวที่เราใช้ ป้องกันการเสียชีวิตได้ดีจริงๆ

2

ส่วนการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ นายแพทย์เฉวตสรร ย้ำว่า การฉีดวัคซีนซิโนแวคตามด้วยแอสตราเซเนกา ทำให้มีภูมิคุ้มกันมากกว่าแอสตราเซเนกา 2 เข็ม และซิโนแวค 2 เข็ม ขณะที่การฉีดซิโนแวค 2 เข็ม แล้วบูสเตอร์โดสด้วยแอสตราเซเนกา ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นถึง 10 เท่า หากเทียบกับการฉีดซิโนแวค 2 เข็ม สำหรับสูตรการ

ฉีดวัคซีนที่ประเทศไทยใช้ในขณะนี้ ประกอบด้วย
1.กลุ่มเป้าหมาย อายุ 18 ปีขึ้นไป ผู้สูงอายุ ป่วยโรคเรื้อรัง 7 โรค หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ฉีดซิโนแวคเข็มที่ 1 แอสตราเซเนกาเข็มที่ 2 ห่วงกัน 3 สัปดาห์
2.กลุ่มเป้าหมาย เด็กและวัยรุ่นอายุ 12-18 ปี ที่มีโรคเรื้อรัง 7 โรค หญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป ฉีดไฟเซอร์ 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์
3.กลุ่มเป้าหมายบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขด่านหน้า ผู้รับวัคซีนเข็มที่ 1 ซิโนแวค หรือ ซิโนฟาร์ม ครบ 2 เข็ม ฉีดบูสเตอร์โดสด้วยไฟเซอร์หรือแอสตราเซเนกา 1 เข็ม ,ผู้ฉีดซิโนแวค ซิโนฟาร์ม หรือแอสตราเซเนกา เข็ม 1 ให้ฉีดไฟเซอร์เป็นเข็มที่ 2 ,ฉีดซิโนแวคเข็มที่ 1 และฉีดแอสตราเซเนกาเป็นเข็มที่ 2 ให้ฉีดห่างกัน 3 สัปดาห์ ,ฉีดไฟเซอร์ 2 เข็ม ห่างกัน 3 สัปดาห์ และฉีดแอสตราเซเนกา 2 เข็ม ให้ฉีดห่างกัน 12 สัปดาห์

ทั้งนี้ขอย้ำว่า ท่านที่มีโรคประจำตัวหรือสูงอายุ ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยของวัคซีน การติดตามอาการไม่พึงประสงค์หลังการฉีดสูตรไขว้ พบอาการไม่พึ่งประสงค์หรืออาการข้างเคียง ไม่ต่างจากเดิมเลย

1

นายแพทย์เฉวตสรร กล่าวถึงปริมาณวัคซีนว่า นายกรัฐมนตรีได้ปรึกษาหารือกับประธานบริหารบริษัท แอสตราเซเนกา จากเดิมเราจะได้รับวัคซีนแอสตราเซเนกาทั้งปีนี้ ประมาณ 40-45 ล้านโดส แต่เมื่อได้เจรจาก็เป็นข่าวดี แอสตราเซเนกาจะส่งมอบให้ครบ 61 ล้านโดสในปลายปีนี้ ฉะนั้นการที่เรามีแอสตราเซเนกาที่มีจำนวนมากและมีซิโนแวคที่สั่งเพิ่ม จะทำให้การฉัดวัคซีนมีความครอบคลุมยิ่งขึ้น และรวดเร็วตามเป้าหมายที่จะทำให้เกิดภูมิคุ้มกันหมู่

นายแพทย์เฉวตสรร ยังกล่าวถึงการพบเดลตาสายพันธุ์ย่อยว่า เราไม่ได้พบที่เดียวในโลก เพราะพบอยู่ก่อนแล้วที่อังกฤษ เดนมาร์ก สหรัฐฯ ซึ่งเป็นปกติเวลาที่เรามีการซุ่มตรวจ ไม่ช้าไม่นานเราอาจจะเจอสายพันธุ์ย่อยที่รายละเอียดแตกต่างกันไป แต่ยังไม่ได้มีการจัดระดับความรุนแรงของสายพันธุ์ย่อยของเดลตาที่เจอ อย่างไรก็ตามไม่ต้องกังวล เป็นข้อค้นพบทางวิทยาศาสตร์ แสดงให้เห็นว่าระบบเฝ้าระวังของเราทำงานได้ดี สอดคล้องกับที่เจอในพื้นที่อื่นๆ