“ไฟเซอร์” อย.ชวนขึ้นทะเบียนเต็มรูปแบบ หากผ่านอนุมัติ เอกชนสั่งซื้อกับบริษัทตัวแทนเองได้

อย.ชวนไฟเซอร์ขึ้นทะเบียนเต็มรูปแบบ หลังสหรัฐฯรับรองใช้ทั่วไปแทนฉุกเฉิน ยันพิจารณาไม่เกิน 30 วัน หากผ่านเอกชนสั่งซื้อกับบริษัทตัวแทนได้

ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา หรือ อย. แถลงกรณี สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสหรัฐอเมริกา หรือ FDA ขึ้นทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์อย่างเต็มรูปแบบว่า อย.ยินดีและขอเชิญชวนให้บริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทย นำข้อมูลที่สมบูรณ์หรือที่เพิ่มขึ้นมายื่นขึ้นทะเบียนกับ อย. โดยเร็ว เนื่องจากการขึ้นทะเบียนวัคซีนไฟเซอร์ เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ที่ผ่านมา เป็นการขึ้นทะเบียนในภาวะฉุกเฉิน ดังนั้นถ้ามีข้อมูลเพิ่มขึ้นทั้งด้านคุณภาพ ความปลอดภัย และประสิทธิผล ก็สามารถมายื่นขอขึ้นทะเบียนเพิ่มเติมได้ โดยจะใช้เวลาการพิจารณาไม่เกิน 30 วัน

2

ส่วนหาก อย.อนุมัติขึ้นทะเบียนเต็มรูปแบบแล้ว วัคซีนไฟเซอร์สามารถขายให้ใครได้บ้างนั้น เลขาฯอย. ชี้แจงว่า เหมือนวัคซีนทั่วไปที่เราใช้กันอยู่ เช่น วัคซีนไข้หวัดใหญ่ บริษัท ไฟเซอร์ ประเทศไทยสามารถเป็นตัวแทนจำหน่ายเหมือนวัคซีนทั่วไป เอกชนก็สามารถสั่งซื้อได้ ส่วนจะมีโอกาสฉีดวัคซีนให้ประชาชนอายุ 16 ปีขึ้นไปแบบทั่วถึง เป็นไปได้มากน้อยเพียงใดนั้น ตนเรียนว่าFDAสหรัฐ ได้ขึ้นทะเบียนไฟเซอร์เต็มรูปแบบ ให้ฉีดตั้งแต่อายุ 16ปี ขึ้นไป ส่วนเด็กอายุ 12 ปี ไม่เกิน 16 ปี ยังเป็นการขึ้นทะเบียนแบบภาวะฉุกเฉินอยู่ สำหรับ อย.ไทย สถานะตอนนี้เราให้ฉีดวัคซีนไฟเซอร์ตั้งแต่อายุ 12 ปีขึ้นไป ตามที่ได้ขึ้นทะเบียนในสถานการณ์ฉุกเฉิน แต่หากไฟเซอร์มาขอขึ้นทะเบียนเต็มรูปแบบ และนำข้อมูลเกี่ยวกับการฉีดเด็กอายุ 16 ปีขึ้นไปมาให้ แล้วอย.อนุมัติ ก็สามารถดำเนินการได้ แต่ถ้ามีข้อมูล 12 ปีขึ้นไปก็ส่งมาได้ ขณะที่วัคซีนยี่ห้ออื่นๆ จะได้รับการรับรองเต็มรูปแบบหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับผู้ผลิตว่ามีข้อมูลสมบูรณ์ หรือเพิ่มขึ้นหรือไม่

3

ภ

5