“หมอธีระวัฒน์” เผย 10 ข้อคิด วัคซีนซิโนแวค-ชิโนฟาร์ม ต่อจากนี้จะเป็นเพียง “ทางผ่าน”

หมอธีระวัฒน์ เผย 10 ข้อคิด วัคซีนซิโนแวค-ชิโนฟาร์ม ต่อจากนี้จะเป็นเพียง "ทางผ่าน"
วันที่ 24 สิงหาคม 2564 ทางด้าน นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา   ออกมาโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กว่า วัคซีนโควิดฉบับพิสดาร.. (เพราะของมีไม่พอ และของที่มีปัจจุบันด้อยลงเรื่อยๆ..) หมอดื้อ
24/8/64
วัคซีนซิโนแวค ชิโนฟาร์ม ต่อจากนี้จะเป็นเพียง “ทางผ่าน” หรือ “ขัดตาทัพ” เท่านั้น แต่แม้มีวัคซีนอื่นๆเข้ามาพอ และค่อยๆเลิกทางผ่านนี้ แต่ต้วอื่นๆก็จะกลายเป็นทางผ่านในอนาคตอันใกล้ ถ้าการระบาดคุมไม่ได้และมีการกลายพันธุ์ไปเรื่อยๆ
1 ธรรมชาติของแต่ละยี่ห้อ ซิโนแวค ภูมิคุ้มกันขึ้นช้าตกเร็ว ยี่ห้ออื่น AZ หรือ mRNA ขึ้นเร็วตกช้ากว่า
2 ชิโนแวคต้อง 2 เข็ม จะเริ่มเห็นภูมิคุ้มกันที่หนึ่งเดือนหลังเข็มสอง ยี่ห้ออื่นจะเริ่มเห็น ตั้งแต่สองอาทิตย์หล้งเข็มหนึ่ง และเต็มที่ตั้งแต่สองอาทิตย์หลังเข็มสอง
3 แต่แล้วชิโนแวค ชิโนฟาร์มสู้สายพันธุ์อื่นนอกจากสายพันธุ์ตั้งเดิมได้ไม่ดี เริ่มตั้งแต่สายอังกฤษอัลฟ่า และจนถึงเดลต้า จะมีข้อจำกัดมากขึ้น ทั้งการป้องกันการติดเชื้อ แม้ว่าระดับภูมิยังสูง เช่นความสามารถในการยับยั้งไวรัสเกิน 68% ก็ตาม โดยเฉพาะ ถ้ายิ่งลดลงไปอีก การป้องกันอาการหนักและเสียชีวิตจะด้อยลงช้ดเจน
4 ทั้งนี้วัคซีนอื่น แอสตร้า และ mRNA ขึ้นอยู่กับระดับภูมิเช่นกัน โดยถ้ายังสูงอยู่ ยัง “พอยัน” เดลต้าได้ แต่ก็ไม่ดีเท่าอัลฟ่า และเมื่อภูมิลดลงก็กระตุ้นด้วยยี่ห้อเดิม ยกเว้น แอสตร้า 2 เข็ม ถ้ากระตุ้นด้วย mRNA น่าจะได้มูลค่าเพิ่มดีกว่า
5 ทำให้ต้องมีการควบรวมหลายยี่ห้อเข้าด้วยกันกับ ชิโนแวค ชิโนฟาร์ม ทั้งนี้เพื่อต้องให้ได้กำไรสองต่อ กำไรต่อที่หนึ่งก็คือ ทำให้ภูมิคุ้มกันที่ตกไปแล้วสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทันการณ์ กำไรต่อที่สองก็คือทำให้ภูมิคุ้มกันที่สูงขึ้นนั้นสามารถต่อต้านกับเดลต้าหรือสายพันธุ์อื่นได้แต่ต้องติดตามว่าอยู่ได้นานเพียงใด?
6 ข้อมูลในประเทศไทยชิโนแว็กสองเข็ม ตามด้วย แอสตร้า ไม่ว่าฉีด”เข้ากล้าม”หรือฉีด “เข้าชั้นผิวหนัง” จะได้ตรงตามเป้าหมายในข้อห้า
7 วัคซีนชิโนแว็ค ชิโนฟาร์ม ต่อจากนี้จะเป็นเพียง “ทางผ่าน”ให้วัคซีนอื่นๆเข้ามาควบ ทำให้มีกำไรเพิ่มและป้องกันโรคเท่านั้น จะเป็นตัวโดดๆ ไม่ได้ และจะซ้ำเป็นเข็มสามก็ไม่ดี ข้อสำคัญ ทางผ่านนี้ต้องฉีดเต็มสองเข็มก่อน ฉีดด้วยเข็มเดียวและต่ออย่างอื่นไม่ได้กำไรเท่าไหร่
8 ตราบใดที่โควิดยังเก่งกาจสามารถกลายพันธุ์ได้เก่งมากเอื้อประโยชน์ให้ตัวเอง แม้ชื่อพันธุ์เดิมยังมีสายย่อยๆ การกดดันโควิดต้องเข้ม
9 การกดดันที่สำคัญคือการ”คัดกรอง” ว่าติดหรือไม่ด้วยการตรวจที่เข้าถึงได้ทุกคนและแยกตัวทันทีเพื่อไม่ให้มีการระบาดต่อเนื่องและ “หน่วง” การระบาดได้เป็นพักๆ ร่วมกับวินัย และทำให้จำนวนผู้ป่วยอาการหนักชะลอตัวทำให้รักษาได้เร็วที่สุด และกดหัวให้ไวรัสนิ่งที่สุด
10-วัคซีนภาคพิสดารต้องครอบจักรวาลเล็งทั้งสายพันธุ์ที่มีปัจจุบันและอนาคต
zMZhfTlr 1