ด่วน! พบสายพันธุ์ย่อยเดลต้า ในประเทศไทย สธ.เตรียมแถลงรายละเอียดวันนี้

ด่วน! พบสายพันธุ์ย่อยเดลต้า ในประเทศไทย สธ.เตรียมแถลงรายละเอียดวันนี้

วันที่ 24 สิงหาคม 2564 มีการรายงานว่า พบเชื้อโควิด-19 สายพันธุ์ย่อยเดลต้าในประเทศไทย โดยในวันนี้เวลา 11.30 น.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์-รามาฯ เตรียมแถลง 11.30 น. วันนี้ เรื่องการเฝ้าระวังสายพันธุ์และการกลายพันธุ์โควิด-19

โดยมี นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ ศ.เกียรติคุณ ดร. วสันต์ จันทราทิตย์ หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้แถลงข่าว