“ดุสิตโพล”เผย ปชช.เห็นว่ายุคโควิดรายจ่ายเพิ่มขึ้น คาดอาจจะประคองตัวเองได้อีก 3 เดือน

"ดุสิตโพล"เผย ปชช.เห็นว่ายุคโควิดรายจ่ายเพิ่มขึ้น คาดอาจจะประคองตัวเองได้อีก 3 เดือน

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี การใช้จ่ายของคนไทยในยุคโควิด-19 กลุ่มตัวอย่าง 1,274 คน ระหว่างวันที่ 16-19 สิงหาคม 2564

โดยประชาชน ร้อยละ 40.22 เห็นว่าในช่วงโควิด-19 ใช้จ่ายเพิ่มขึ้น เมื่อถามว่า นำเงินจากช่องทางใดมาใช้ ร้อยละ 83.57 บอกว่า นำเงินจากการทำงานมาใช้ ร้อยละ 46.78 นำเงินออมที่มีอยู่ใช้ไปบ้างแล้วบางส่วน และร้อยละ 44.34% นำเงินจากมาตรการช่วยเหลือของรัฐ เช่น คนละครึ่ง และเยียวยา

สำหรับรูปแบบการใช้จ่ายในช่วงโควิด-19 ประชาชน ร้อยละ 80.44 ลดการซื้อสินค้าฟุ่มเฟือย ร้อยละ 57.49 ซื้อสินค้าทีละจำนวนมาก

เมื่อถามว่า ต้องการให้รัฐบาลช่วยเหลือค่าใช้จ่ายอย่างไร ประชาชนร้อยละ 86.41 อยากให้รัฐบาลช่วยเรื่องลดค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอินเทอร์เน็ต ค่าน้ำมัน ร้อยละ 37.37 และร้อยละ 37.37 ยอมรับว่า จากสภาพการใช้จ่ายตอนนี้คิดว่าจะประคองตัวเองต่อไปได้อีกประมาณ 3 เดือน

PLcOO3gh 2

ข่าวเด่นล่าสุด