สมุทรสาครเปิด Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กเปราะบางอายุ 12 -18 ปี

สมุทรสาคร เปิด Walk in ฉีดวัคซีนไฟเซอร์เด็กเปราะบางอายุ 12 -18 ปี

วันนี้ (21 ส.ค. 64) ที่ศูนย์การค้า Landmark มหาชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร โรงพยาบาลสมุทรสาคร โดยนายแพทย์อนุกูล ไทยถานันดร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ทหาร ตลอดจนอาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอเมืองสมุทรสาคร ได้ร่วมกันจัดจุดฉีดวัคซีนไฟเซอร์ให้แก่เด็กกลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเมืองสมุทรสาครที่มีอายุ 12 – 18 ปี โดยต้องผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรัง ได้แก่ โรคเบาหวาน โรคมะเร็ง โรคหอบหืด โรคหลอดเลือดสมอง โรคไตวายเรื้อรัง โรคหัวใจและโรคหลอดเลือด รวมถึงเด็กที่มีภาวะโรคอ้วน คือ เด็กอายุ 12 – 13 ปี มีน้ำน้ำหนัก 70 กิโลกรัมขึ้นไป เด็กอายุ 13 – 15 ปี มีน้ำหนัก 80 กิโลกรัมขึ้นไป และเด็กอายุ 15 – 18 ปี มีน้ำหนัก 90 กิโลกรัมขึ้นไป หรือมีภาวะหยุดหายใจในขณะหลับจากภาวะทางเดินหายใจอุดตัน รวมถึงกลุ่มโรคพันธุกรรม กลุ่มอาการดาวน์ซินโดรม ออทิสติก มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทอย่างรุนแรง มีพัฒนาการช้า และเด็กที่อยู่ร่วมบ้านกับผู้ที่มีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง ซึ่งตั้งแต่ในช่วงเช้าก็ปรากฏว่ามีผู้ปกครองพาเด็กทั้งที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงเปราะบาง และไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงมาขอเข้ารับบริการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ผู้คัดกรองฯ ของโรงพยาบาลสมุทรสาคร จึงต้องมีการตรวจสอบกันอย่างเข้มงวด โดยต้องให้ผู้ปกครองหรือเด็กที่มาเข้ารับการฉีดวัคซีนแสดงเอกสารทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบรับรองแพทย์แสดงการเจ็บป่วย รวมถึงยารักษาโรคประจำตัวด้วย ซึ่งเบื้องต้นวันนี้เป็นการสงวนสิทธิ์ให้แก่เด็กที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงกลุ่มของอำเภอเมืองสมุทรสาครเท่านั้น

สำหรับวันนี้มีเด็กที่ผ่านการคัดกรองตามเงื่อนไข เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งหมด 831 คน โดยพบว่าเด็กส่วนใหญ่ที่มาเข้ารับบริการฉีดวัคซีนเข็มแรกจะเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มมีภาวะโรคอ้วนน้ำหนักเกิน 70 กิโลกรัมขึ้นไป อีกส่วนหนึ่งก็เป็นพวกที่อยู่ในกลุ่มโรคเรื้อรัง และยังมีเด็กที่อยู่ในกลุ่มเด็กพิเศษ (ดาวน์ซินโดรม ออทิสติก) โดยผู้ที่เข้ามารับบริการฉีดวัคซีนเข็มแรกในวันนี้จะฉีดอีกครั้ง ในวันที่ 11 กันยายน 2564 ขณะที่เด็กที่อยู่ในกลุ่มทั่วไปมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนนั้น ทางจังหวัดสมุทรสาครและสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร กำลังเร่งจัดหาวัคซีนที่เหมาะสมมาเพิ่ม เมื่อได้มาแล้วก็จะมีการเปิดให้เข้ามาฉีดวัคซีนชุดใหม่ทันที

1629542386858

1629542413305

1629542429486

ด้านผู้ปกครองรายหนึ่งซึ่งเป็นคุณแม่ของน้องที่อยู่ในกลุ่มโรคพันธุกรรม (ออทิสติก) ก็บอกว่า วันนี้ได้หยุดงานเพื่อพาบุตรชายมารอเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ทั้งนี้เนื่องจากโรคโควิด 19 เป็นโรคที่มีความรุนแรง และติดต่อกันง่ายมาก จึงกลัวว่าลูกชายที่เป็นเด็กพิเศษจะติดโรคนี้ เพราะน้องเป็นคนที่ควบคุมตนเองไม่ได้ ผ้าปิดจมูกก็ไม่ค่อยปิด นึกอยากจะเล่นตรงไหนก็ไป อีกทั้งในซอยบ้านก็เสี่ยงสูงเนื่องจากมีคนติดโควิด 19 ก็เลยอยากให้น้องได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งปกติเวลาแม่ออกไปทำงานน้องจะต้องอยู่บ้านกับยาย และน้องค่อนข้างจะดื้อกับยาย ก็เลยค่อนข้างน่าเป็นห่วง จึงต้องพามาฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรค ส่วนการจัดสรรวัคซีนมาฉีดให้แก่กลุ่มเด็กนี้ถือว่าดีมาก เพราะเด็กเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงที่สุด ส่วนเด็กชายวัย 12 ปีที่มีโรคประจำตัวหอบหือ และเป็นผู้ได้คิวเป็นรายแรก 001 ก็บอกว่า ผู้ปกครองพามารอตั้งแต่ตี 5 กว่าๆ เพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้

ขณะที่สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19 จังหวัดสมุทรสาคร จากการรายงานข้อมูลของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อเวลา 24.00 น. ของวันที่ 20 สิงหาคม 2564 พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยวันนี้มีจำนวน 1,449 ราย จำแนกเป็นผู้ติดเชื้อจากค้นหาเชิงรุก 180 ราย และผู้ติดเชื้อที่มาจากการเข้ารับการตรวจในโรงพยาบาลอีก 1,269 ราย ในจำนวนนี้เป็นคนที่อยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร 1,094 ราย ที่เหลือเป็นคนนอกจังหวัดอีก 175 ราย ด้านผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดรวม 81,152 ราย รักษาหายกลับบ้านแล้ว 55,773 ราย อยู่ระหว่างการรักษา 24,976 ราย และผู้เสียชีวิตรายวันจำนวน 20 ราย รวมมีผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 403 ราย

ข่าวเด่นล่าสุด