นายกฯ ห่วงหญิงตั้งครรภ์ สั่ง รมว.เฮ้ง ประสานนายจ้างเร่งฉีดวัคซีน

นายกรัฐมนตรี ห่วงหญิงตั้งครรภ์ สั่ง รมว.แรงงาน ขอความร่วมมือนายจ้างให้ลูกจ้างหญิงผู้ประกันตน ม.33 ที่ตั้งครรภ์ ได้ฉีดวัคซีนเร่งด่วน ลดผลกระทบโควิด

วันนี้(21 ส.ค.64) นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ตามประกาศกระทรวงแรงงาน ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 กระทรวงแรงงาน ได้ขอความร่วมมือให้นายจ้างดูแลสุขภาพลูกจ้างหญิงตั้งครรภ์ ตามแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ซึ่งแนะนำให้หญิงตั้งครรภ์ผู้ประกันตนมาตรา 33 ได้รับการฉีดวัคซีน เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของโรคโควิด -19 นั้น

รัฐบาล โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และกระทรวงแรงงาน ภายใต้การกำกับดูแลของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้มีความห่วงใยพี่น้องผู้ใช้แรงงานจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 และกำหนดให้การฉีดวัคซีนเป็นวาระแห่งชาตินั้น โดยเฉพาะลูกจ้างหญิงที่ตั้งครรภ์ซึ่งเป็นผู้ประกันตนมาตรา 33 ควรได้รับการฉีดวัคซีนครบทุกคนก่อน

นายสุชาติ กล่าวว่า ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัดที่มีจุดฉีดวัคซีนให้แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 เร่งประชาสัมพันธ์ขอความร่วมมือให้นายจ้างเชิญชวนและให้แนะนำแก่ลูกจ้างหญิงที่ตั้งครรภ์ เข้ารับบริการฉีดวัคซีน พร้อมทั้งส่งรายชื่อมายังสำนักงานประกันสังคม เพื่อดูแลบริหารจัดการให้ลูกจ้างหญิงที่ตั้งครรภ์ได้รับการฉีดวัคซีนเป็นกลุ่มเร่งด่วนในแต่ละจุดฉีด

ทั้งนี้ สำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคมอยู่ระหว่างดำเนินการออกหนังสือเพื่อแจ้งสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-12 และสำนักงานประกันสังคมจังหวัดทุกจังหวัดที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ข่าวเด่นล่าสุด