เช็กเลย งดฉีดวัคซีนกับ “ผู้ประกันตน ม.33” ใน 3 กลุ่มนี้

เช็กเลย งดฉีดวัคซีนกับ "ผู้ประกันตน ม.33" ใน3 กลุ่มนี้

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 สำนักงานประกันสังคม ประกาศศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด งดให้ บริการฉีดวัคซีนกับ “ผู้ประกันตน ม.33” บุคคล 3 กลุ่ม จากการที่สำนักงานประกันสังคม ได้ปรับปรุงระบบการให้ บริการฉีดวัคซีน โควิด-19 แก่ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ นายจ้างได้ลงทะเบียนในระบบ e-Service ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564

1. อยู่ระหว่างกักตัว 14 วัน

2. อยู่ระหว่างรอผลตรวจโควิด

3. ผู้ที่มีผลติดเชื้อ โควิด-19 เป็นบวกไม่ครบ 3 เดือน (นับจากวันที่เก็บสารคัดหลั่งตรวจถึงวันที่เข้ารับการฉีดวัคซีน)

 

R6ZZa7Wc 2