“เชียงใหม่” คณะกรรมการโรคติดต่อฯ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงเพิ่มเติม เช็กเลยมีที่ไหนบ้าง?

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว เพิ่มเติมในพื้นที่อำเภอแม่แตง อำเภอสันทราย และอำเภอสารภี เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าตามที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีประกาศกำหนดให้พื้นที่บ้านแพะ หมู่ที่ 5 และบ้านดง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า – ออก เพื่อตรวจเชิงรุกในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ พบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด–19 เพิ่มขึ้น จำนวน 9 ราย ดังนั้นจึงเห็นควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติม โดยออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 118/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดบ้านแพะ หมู่ที่ 5 และบ้านดง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2564 เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

01

02

นอกจากนี้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ยังได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 119/2564 ให้ปิดร้านธิดาเบเกอรี่ ตั้งอยู่เลขที่ 25 หมู่ที่ 8 ตำบลสันทรายน้อย อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 16 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 29 สิงหาคม 2564 หลังจากศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอสันทรายพบว่ามีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่อำเภอสันทรายเพิ่ม

S 4734982

และจากการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่รายงานว่า พบการติดเชื้อโรคโควิด – 19 ในลักษณะกลุ่มก้อนในร้าน ค. เคหะภัณฑ์ ตั้งอยู่เลขที่ 186 หมู่ที่ 8 ถนนวงแหวนรอบกลาง ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออกคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 121/2564 ให้ปิดร้าน ค. เคหะภัณฑ์ เป็นเวลา 3 วัน และให้เจ้าของทำความสะอาดภายในร้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เป็นเวลา 3 วันสำหรับพนักงานของร้าน หากจะเข้ามาปฏิบัติงานในร้าน หลังจากครบการปิดแล้ว จะต้องไม่ใช่พนักงานกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ที่ได้รับคำสั่งจากเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อให้กักตัว (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำหากเข้ามาปฏิบัติงานในร้าน จะต้องปฏิบัติงานในส่วนที่มีโอกาส สัมผัสกับบุคคลอื่นน้อยที่สุด เช่น แผนกคลังสินค้า เป็นต้น หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

template info covid cm Recoveredประกาส25

ขณะที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ยังมีมติ ควบคุมการเข้า-ออก หมู่บ้านก๊างหงส์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 3 วัน จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 หลังยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจากการตรวจเชิงรุก หลังจากก่อนหน้านี้ได้ออกประกาศกำหนดให้พื้นที่บ้านแพะ หมู่ที่ 5 และบ้านดง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า-ออก เพื่อตรวจเชิงรุกในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่ จากผลการตรวจเชิงรุกในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ยังคงพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้น และได้กระจายไปยังหมู่บ้านอื่น โดยกำหนดให้หมู่บ้านก๊างหงส์ หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพื้นที่ควบคุมการเดินทางเข้า-ออก เป็นเวลา 3 วัน จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2564 และขอให้งดการเดินทางเข้า-ออก หมู่บ้าน โดยไม่มีเหตุจำเป็น พร้อมขอให้ผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านดังกล่าว งดการทำกิจกรรมรวมกลุ่ม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และลดการเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค

ข่าวเด่นล่าสุด