“แพทย์รามา” แจงผลตรวจทดสอบ ATK ตอกกลับ “แพทย์ชนบท”

หัวหน้าวิชาพยาธิ คณะแพทย์ รามา แจงผลตรวจทดสอบ ATK ที่ผ่านการรับรอง อย LEPU มีมาตรฐาน ทั้งความไว ความไวจำเพาะ เท่ากับชุดทดสอบอื่นที่ผ่านเกณฑ์ ชี้ไม่ควรด้อยค่า ยี่ห้อที่ผ่านการประเมิน พร้อม ประเทศอยู่ได้ด้วยระบบไม่ควรนำความเห็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งมาตัดสิน เพราะทุกคนมีความเห็นที่แตกต่างกัน

วันที่ 15 ส.ค.- รศ.นพ.มงคล คุณากร หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ห้องแลปไวรัสของรามาธิบดี ได้ร่วมมือกับอย.ในการทดสอบรับรองคุณภาพ ประสิทธิภาพของชุดทดสอบ ATK ที่จะนำมาจำหน่ายในประเทศไทย เนื่องจากทางรามาฯมีเก็บตัวอย่าง เชื้อทางจมูก หรือ เนโซฟาริ้ง Nasopharynx ที่ทำการสวอป จำนวนมาก ที่ส่วนใหญ่ถูกส่งมาเพื่อมาตรวจวิเคราะห์ แบบ RT-PCR โดยก็จะนำเชื้อที่ได้นี้ มาหยดในชุดทดสอบ ATK เพื่อตรวจดูประสิทธิ์ภาพ โดยดูจากค่าที่แสดงในฉลากว่าตรงตามที่อ้างอิงหรือไม่ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ของอย. กำหนดหรือไม่ ทั้งความไว ความไวจำเพาะตรง ตามที่อ้างไว้หรือไม่ ยืนยัน ว่าในการทดสอบนี้ มีทั้ง ยี่ห้อที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์ แต่ ชุดทดสอบ ATK ของ LEPU เป็นไปตามมาตรฐานผ่านหลักเกณฑ์ที่ทางอย.กำหนดไว้ ยี่ห้อไหนที่ผ่านเกณฑ์จะไปด้อยค่า ว่า ไม่ดีไม่ถูกต้อง เพราะสินค้านี้ผ่านเกณฑ์แล้ว อีกทั้งการจะบอกว่า ผ่านเกณฑ์ที่เท่าไหร่ ก็ไม่ได้ เพราะมีเกณฑ์ที่กำหนดไว้ โดยยี่ห้อที่ผ่านเกณฑ์การตรวจสอบ ของอย. ร่วมกับรามาธิบดีทุกยี่ห้อ มีค่าความไวไม่แตกต่างกัน ทุกยี่ห้อใกล้เคียงกันหมด ต่างกันนิดเดียว แต่หากราคาที่ต่างกันมาก ต่างหากที่ไม่สมควร

เมื่อสอบถามว่า การจัดซื้อชุดทดสอบ ATK ราคาและความไว มีความ สมเหตุสมผลหรือไม่ รศ.นพ. มงคล กล่าวว่า ความไวไม่แตกต่างกันในทุกยี่ห้อ แต่สิ่งที่ควรยึดถือคือหลักเกณฑ์การตรวจสอบและพิจารณา ว่า เป็นไปตามมาตรฐานที่อย.กำหนดไว้หรือไม่ ส่วนเรื่องราคา ที่เกิดขึ้น นั้น มีปัจจัยอื่นๆเข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งเรื่องบริการ การตลาด การใช้งาน การดูแล พร้อมยอมรับ ขณะนี้ทุกคนเกินความสับสนเรื่องการใช้ ATK โดยขอให้มั่นใจ เรื่องระบบ หลักเกณฑ์ที่อย.กำหนด ซึ่งในชุดทดสอบ ATK ที่ใช้ในคนทั่วไป แตกต่างจาก การใช้ในบุคลากรทางการแพทย์ ตรงไม้ที่ใช้แยงจมูกเท่านั้น ชุดถาดตรวจน้ำยาเหมือนกันหมด แต่ชุดทดสอบในบุคลากรทางการแพทย์ จะมีความยาวกว่าเพราะต้องแยงถึงหลังโพรงจมูก ส่วนการใช้ในคนทั่วไปต้องมีฉลาก หรือวิดิโอ อธิบายให้ประชาชน เข้าใจ

ส่วนกรณีที่มีกลุ่มหมอบางคน ออกมาระบุว่า สินค้า ATK ที่ผ่านการประมูลขององค์การเภสัชกรรม ไม่มีประสิทธิภาพนั้น รศ. นพ. มงคล กล่าวว่า ทุกประเทศมีระบบกลั่นกรองชุดทดสอบ และมีแลปทางวิชาการร่วมตรวจสอบ ในประเทศไทยก็มี อย. และมีแลปทางวิชาการหลายสถาบันทางการแพทย์เข้าร่วม ประเทศจะตั้งอยู่ได้ด้วยระบบ และเอาความคิดเห็นของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไม่ได้ เพราะทุกคนล้วนมีความเห็นที่แตกต่างและไม่อาจก้าวล่วงได้ ขอให้ประชาชนเชื่อมั่นใจระบบ หากสงสัย ต้องการชุดตรวจที่มีมาตรฐานก็สามารถตรวจสอบได้ที่ เว็บไซด์ของอย. ที่มีการอัพเดทข้อมูลต่อเนื่อง