รมว.พม. มอบ “ถุงกำลังใจ สู้โควิด 19” ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจถึงบ้าน

รมว.พม. มอบ "ถุงกำลังใจ สู้โควิด 19" ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงในชุมชน พร้อมลงพื้นที่ 4 เขต กทม. เยี่ยมให้กำลังใจผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้าน

วันนี้ (14 ส.ค. 64) เวลา  10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 ลงพื้นที่ ณ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง เขตพระนคร กทม. เพื่อมอบถุงยังชีพ “ถุงกำลังใจ สู้โควิด 19” ซึ่งมีเครื่องอุปโภคบริโภคและยาที่มีความจำเป็น ให้แก่อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) นำไปช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนและความยากลำบากในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากนั้น เดินทางไปลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจและมอบถุงยังชีพให้ผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนเขตพระนคร ป้อมปราบศัตรูพ่าย พญาไท และสัมพันธวงศ์

uxbPN7wL 2

3

นายจุติ กล่าวว่า ตนมาในนามของคณะรัฐบาล เดินทางมาเยี่ยมพี่น้องประชาชนและนำ “ถุงกำลังใจ สู้โควิด 19” ถุงแห่งความสุขของพลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มามอบให้กับประชาชนและผู้ป่วยติดเตียงที่เดือดร้อนจากโควิด-19  ตนยืนยันว่ารัฐบาลไม่ทิ้งใคร ซึ่งคณะผู้บริหารกระทรวง พม. ได้ร่วมลงพื้นที่มาดูแลความเป็นอยู่และทุกข์สุขของประชาชน และเราจะนำปัญหาที่ได้รับมาแก้ไขจากการรับรู้และฟังปัญหาเพื่อนำไปรายงานต่อคณะรัฐมนตรีให้ทราบต่อไป

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า ด้านความช่วยเหลือของกระทรวง พม. นั้น เราทำงานอย่างเต็มที่ ซึ่งเรามีทั้งประธานชุมชน อาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ และเรายังทำงานร่วมกับอีกหลายกระทรวง เนื่องจากปัญหาของประชาชนมีหลากหลาย เพื่อการแก้ไขปัญหาให้ตรงจุด  และปลัดกระทรวง พม. ยังได้เน้นย้ำว่า ทุกเรื่องเป็นเรื่องเร่งด่วนต้องทำงานให้ทัน ต้องแก้ไขปัญหาของประชาชนให้ได้ กระทรวง พม. มีความห่วงใยกลุ่มเปราะบาง เป็นกลุ่มที่มีความยากลำบากในการดำรงชีวิต ตนจึงเดินทางมาเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงถึงบ้าน อีกทั้งมีการวางแผนช่วยเหลือในระยะยาวสำหรับเด็ก เยาวชนให้ได้รับการศึกษา และการฝึกอาชีพให้กับแม่เลี้ยงเดี่ยวอีกด้วย ทั้งนี้ เรื่องการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน  กระทรวง พม. มีหลายช่องทางในการติดต่อ โดยเฉพาะศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร. 1300 บริการ 24 ชั่วโมง และเรามีอาสาสมัครพัฒนาสังคมฯ ลงพื้นที่ไปรับฟังปัญหาของประชาชน ให้เราเร่งแก้ไขปัญหาเพื่อแข่งกับเวลา และบูรณาการอย่างเร่งด่วน เพราะประชาชนเป็นศูนย์กลาง ซึ่งรัฐบาลนี้จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

4