สธ.แถลงยืนยันชัด “ไฟเซอร์” ไม่มีหาย ไม่มีฉีดให้วีไอพีก่อน!

สธ.แถลงยืนยันชัด "ไฟเซอร์" ไม่มีหาย ไม่มีฉีดให้วีไอพีก่อน!

ที่กระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์เฉวตสรร นามวาท ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค แถลงสรุปผลการฉีดวัคซีนโควิด-19 ถึงวันที่ 14 สิงหาคม ฉีดสะสมไปแล้ว 23,476,869 โดส แบ่งเป็นเข็มที่ 1 จำนวน 17,879,206 ราย หรือิดเป็น ร้อยละ24.8 ฉีดครบ 2 เข็ม จำนวน 5,073,672 ราย หรือคิดเป็น ร้อยละ 7.0 หากแยกวัคซีนตามบริษัทผู้ผลิต มีดังนี้ วัคซีนซิโนแวค 11,139,873 ราย วัคซีนแอสตราเซเนกา 10,080,141 ราย วัคซีนซิโนฟาร์ม 1,859,209 ราย และไฟเซอร์ 361,646 ราย ทั้งนี้ยืนยันว่าการส่งวัคซีนไฟเซอร์ล็อตบริจาคจากสหรัฐอเมริกา ไม่มีวัคซีนสูญหาย ไม่มีการฉีดวีไอพี พร้อมเน้นย้ำทุกจุดฉีดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

1

ทั้งนี้จำนวนผู้ได้รับวัคซีนแยกตามกลุ่มเป้าหมาย แบ่งเป็น บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ฉีดเข็มที่ 1 ไปแล้ว 852,518 คน เข็มที่ 2 จำนวน 734,656 คน เข็มที่ 3 จำนวน 476,838 คน เจ้าหน้าที่ด่านหน้า ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 975,590 คน เข็มที่ 2 จำนวน 586,434 คน เข็มที่ 3 จำนวน 13,498 คน ,

อสม. ฉีดเข็มที่ 1 จำนวน 562,023 เข็มที่ 2 จำนวน 255,539 คน เข็มที่ 3 จำนวน 5,669 คน ,ผู้มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่ 1 จำนวน 1,975,315 เข็มที่ 2 จำนวน 349,805 คน เข็มที่ 3 จำนวน 4,148 คน ประชาชนทั่วไป เข็มที่ 1 จำนวน 9,752,518 คน เข็มที่ 2 จำนวน 2,846,767 คน เข็มที่ 3 จำนวน 22,418 คน ,ผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่ 1 จำนวน 3,751,446 คน เข็มที่ 2 จำนวน 299,788 คน เข็มที่ 3 จำนวน 1,403 คน และหญิงตั้งครรภ์ เข็มที่ 1 จำนวน 9,796 คน เข็มที่ 2 จำนวน 683 คน และเข็มที่ 3 จำนวน 17 คน

2

ด้านสถานการณ์การฉีดวัคซีนในอาเซียน ข้อมูล ณ วันที่ 14 สิงหาคม ฉีดวัคซีนไปแล้ว 203,421,969 โดส อันดับ 1 อินโดนิเซีย ฉีดไปแล้ว 82,215,031 โดส อันดับ 2 มาเลเซีย ฉีด 26,851,765 โดส อันดับ 3 ฟิลิปปินส์ ฉีด 26,127,502 โดส อันดับ 4 ไทย ฉีด 23,192,491 โดส อันดับ 5 กัมพูชา 15,884,810 โดส

3

นายแพทย์เฉวตสรร กล่าวอีกว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดในไทยยังมีระดับสูง จำนวนผู้เสียชีวิตช่วงนี้เกิน 200 รายต่อวัน ซึ่งได้เพิ่มมาตรการดูแลให้ปลอดภัย และเพิ่มช่องทางตรวจ ATK ระดมฉีดวัคซีนผู้ที่เสี่ยงสูงที่อยู่ในการบริหารจัดการ เพื่อให้ฉีดได้ตามเป้าหมาย 100 ล้านโดสภายในปีนี้