“สมุทรสาคร” ตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้น่าห่วง พุ่งสูงทะลุ 1.8 พันราย

"สมุทรสาคร" ตัวเลขผู้ติดเชื้อวันนี้น่าห่วง พุ่งสูงทะลุ 1.8 พันราย

15 ส.ค.64 ทางด้าน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ (ข้อมูลวันที่ 14 ส.ค.64) โดยมีตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้น 1,851 ราย แบ่งเป็นการตรวจค้นหาเชิงรุก 95 ราย walk in ในโรงพยาบาล 1,756 ราย (ในจังหวัด 1,478 ราย นอกจังหวัด 278 ราย) เสียชีวิต 13 ราย อยู่ระหว่างการรักษาตัว 21,921 ราย ผู้ติดเชื้อสะสม 70,876 ราย

v4RgcRI5 4

 

ri6LBrhn 1

ขณะที่สำนักงานแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร ได้เปิดเผยข้อมูลตัวเลข จำนวนเตียง FAI ในโรงงาน สถานประกอบการ โดยระบุมี FAI จำนวน 243 แห่ง จำนวนเตียง 16,763 เตียง เปิดรับผู้ถูกกักตัวแล้ว 3,610 คน นอกจากนี้ ยังมี FAI อีกจำนวน 1,338 แห่ง จำนวนเตียง 27,970 เตียง ที่พร้อมเปิดรับผู้ถูกกักตัว ทำให้ภาพรวมของ FAI ในจังหวัดสมุทรสาคร มีจำนวน 1,581 แห่ง มีจำนวนเตียงรวมทั้งสิ้น 44,733 เตียง

MdNrfb1J 3

ส่วนเตียงในโรงพยาบาลสนาม 8 แห่ง จำนวน 2,980 เตียง ยังเหลือเตียงว่างจำนวน 501 เตียง และเตียงในศูนย์พักคอยคนสาคร 39 แห่ง จำนวนเตียงพร้อมใช้งาน 5,117 เตียง ยังเหลือเตียงว่างจำนวน 1,982 เตียง แบ่งเป็น อำเภอเมืองสมุทรสาคร เหลือเตียงว่าง 757 เตียง อำเภอกระทุ่มแบน เหลือเตียงว่าง 709 เตียง และอำเภอบ้านแพ้ว เหลือเตียงว่าง 516 เตียง

1rEvvqf0 2