“สวนดุสิตโพล” เผย ปชช.เชื่อถือข้อมูลโควิด สะท้อนให้เห็นความรุนแรงของการระบาด รับรู้สึกเครียดและกังวล

"สวนดุสิตโพล" เผย ปชช.เชื่อถือข้อมูลโควิด สะท้อนให้เห็นความรุนแรงของการระบาด รับรู้สึกเครียดและกังวล

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณีคนไทยกับตัวเลขและสถิติเกี่ยวกับ โควิด-19 กลุ่มตัวอย่างจำนวน 1,270 คน ระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2564 พบว่า ในช่วงโควิด-19 ส่วนใหญ่ติดตามข้อมูลตัวเลขและสถิติจากโทรทัศน์ ร้อยละ 71.84 และโซเชียลมีเดีย ร้อยละ 70.49 ใช้เวลาในการติดตามน้อยกว่า 30 นาทีต่อวัน เรื่องที่สนใจติดตาม คือ ยอดผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวัน ร้อยละ 92.33 และมองว่าข้อมูลปัจจุบันค่อนข้างน่าเชื่อถือ ร้อยละ 45.87

นอกจากนี้เห็นว่าข้อมูลเหล่านี้ช่วยสะท้อนให้เห็นแนวโน้ม ระดับความรุนแรงของโควิด-19 ร้อยละ 89.29 และอยากให้นำเสนอข้อมูลที่ชัดเจน ไม่ปกปิด ร้อยละ 92.01 เมื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลข และสถิติแล้ว รู้สึกค่อนข้างเครียดและวิตกกังวลพอสมควร ร้อยละ 57.05

8L0ncHDM 11